Deskundigen maken brandhout van Arafatrapport na vraag Belgische onderzoeker

Deskundigen noemen conclusies uit het rapport van Zwitserse prof. Bochud onwetenschappelijk
Deskundigen noemen conclusies uit het rapport van Zwitserse prof. Bochud onwetenschappelijk

Uit het antwoord op een vraag om uitleg van de Belgische fysicadeskundige dr. Rudi Roth aan professor François Bochud, directeur van het onderzoekscentrum van het Universitair Ziekenhuis in Lausanne (CHUV) blijkt dat de conclusies van het rapport omtrent de vermeende poloniumvergiftiging van de Palestijnse leider Yasser Arafat niets om het lijf hebben.

Begin deze maand verschenen er wereldwijd verschillende artikels die het Zwitsers rapport aanhaalden en daaruit concludeerden dat Arafat mogelijk door vergiftiging om het leven kwam. Nu blijkt zelfs die ‘mogelijkheid’ niet uit het onderzoek concludeerbaar.

Roth vroeg aan Bochud hoe het met de foutenmarges zat in het onderzoek en hoe het kwam dat de berekeningen naar de poloniumbesmetting in omgekeerde volgorde incorrecte resultaten opleverden. In een email aan dr. Roth antwoordt directeur Bochud: “aangezien de grote onzekerheden in de modellen en de gemeten waarden, lijkt een inverse berekening niet zinvol” en bekent de onderzoeker: “Onze conclusies werden niet gebaseerd op enig specifiek bewijs maar op de samenhang van al de observaties”.

Dat antwoord levert de Zwitserse onderzoeker stevige kritiek op van andere vakspecialisten – en niet van de minsten. Zonder uitzondering verwijten de experts  de Zwitsers hun conclusies te baseren op subjectieve argumenten en ze komen voor de dag met de regelrechte vaststelling dat met de gehanteerde onderzoeksmethoden onmogelijk te bewijzen valt dat de Arafat, met polonium om het leven werd gebracht.

Dr. Roth begreep dat Bochud in zijn reactie impliciet toegeeft dat de wetenschappelijke onderbouwing van de eindbevinding in het rapport weinig voorstelt. Hij wordt daarin bijgetreden door een aantal deskundigen die oordelen dat daarmee elk wetenschappelijk argument in het rapport om de vergiftingspiste hard te maken ontbreekt.

Advertentie

Litvinenko

Professor Nicholas Priest, voormalig hoofd van de researchafdeling van het Atoomenergie Agentschap in het Verenigd Koninkrijk is één van de weinige experts ter wereld die praktijkervaring heeft met poloniumvergiftiging. Hij was betrokken bij het onderzoek naar de vergiftiging van de Russische spion Litvinenko. Litvinenko geraakte bekend bij het grote publiek nadat hij in enkele dagen tijd zijn volledige haardos kwijtraakte nadat hij in een Londens hotel met een kopje ‘polonium’-thee vergiftigd werd, en al snel daarna stierf.

Professor Priest laat weten dat de omgekeerde berekening inderdaad aantoont dat de mogelijk gegeven hoeveelheid polonium bij Arafat veel lager is dan de hoeveelheid die voor Litvinenko onder wetenschappers circuleert en hij bevestigt tijdens een telefoongesprek met dr. Roth dat “elke wetenschappelijke geloofwaardigheid voor een poloniumvergiftiging in het Zwitserse rapport zoek is”. En nog: “dat de gebruikte argumenten tot een andere conclusie zouden leiden als hun waarde correct zou zijn ingeschat”.

“Geen conclusie mogelijk”

De Nederlandse dr. Ati Verschoor, is verantwoordelijk voor de chemische expertise binnen ECEMed (Environmental Contultancy and Management) en is voormalig medewerkster aan de Stanford University (VS) en de Nederlandse Erasmusuniversiteit. Ook zij laat weten dat “prof. Bochud met deze reactie aan de Belgische fysicus inderdaad zelf te kennen geeft dat er grote onzekerheden in het gebruikte model zitten. “Hierdoor en nog om diverse andere reden konden geen conclusies getrokken worden. Dit had tevens de eindbevinding in het rapport moeten zijn”. Dr. Verschoor merkt ook nog op: “Arafat werd niet kaal en er was ook niet de typische beenmergschade die je verwacht bij stralingen en bij het toxicologisch onderzoek voor zijn dood werd geen ɣ straling aangetroffen in de urine”.

De neerslag van alle wetenschappelijke argumenten die door een twaalftal deskundigen onafhankelijk van elkaar werden aangereikt, waaronder een vijftal rechtstreeks aan dr. Roth, kan u hier terugvinden