Dinsdaglezing in Brussels Joods Museum over semitisme en antisemitisme

Beide termen, semitisme en antisemitisme werden afgeleid van een taalkundig begrip en over dat feit geeft professor Julien Klener, consitorievoorzitter, aanstaande dinsdag 4 december tekst en uitleg tijdens zijn lezing in het Joods Museum van België. Daarbij zal hij de begrippen semitisme en antisemitisme aan een nader onderzoek onderwerpen.

De organisatoren kondigen de lezing van prof. Klener als volgt aan op de website van het Joods Museum:”Semitisme en antisemitisme zijn, zoals we weten, afgeleid van een taalkundig begrip. Het woord semitisch stond eind 18de eeuw immers voor een groep talen gesproken door de zogeheten afstammelingen van Sem, de oudste zoon van Noach. Maar dit groeide in de 19de eeuw uit tot een biologisch en racistisch begrip dat uitsluitend wordt gebruikt om de joden te stigmatiseren. De voordracht dus zal gaan over de verderfelijke ontwikkeling in verband met dit soort begripsverschuivingen” aldus het JMvB

De term antisemitisme werd in 1873 voor het eerst geïntroduceerd door de Duitse journalist  William Marr, zelf een jodenhater van formaat,  die met de term antisemitisme zijn eigen racisme met een pseudo-academisch discours trachtte te  verdoezelen.

Meer informatie over deze lezeing op de website van het Joods Museum van Belgie