Joods Museum van België werkt mee aan project voor Europese jongeren

Untitled-28 (Copy)

Vorige week landeerde het Beit Project in ons land een nieuw initiatief voor Europese jongeren. Het project bestaat erin de plaatsen die behoren tot het joods erfgoed (tijdelijk) om te zetten in een plaats voor studie, reflectie en ontmoeting voor jongeren. Het initiatief vindt plaats in tal van Europese landen, bij ons werkte Het Joods Museum van België mee aan het project.

18-10-12 (Copy)

Bedoeling is om de jongeren te sensibiliseren voor pluralisme en culturele diversiteit en hen bij te laten dragen tot de vorming van de Europese identiteit. Het project doet dat aan de hand van studie en interpretatie van zichtbare sporen van het joods cultureel erfgoed en zijn hedendaagse betekenis.

Binnen de joodse cultuur staat ‘studie’ centraal en is als het ware een dialoog tussen twee studenten, die elk hun eigen interpretatie geven van de voorliggende tekst. Op die manier krijgt iedere student het inzicht dat hij, dankzij de ánder en diens ándere visie, tot een steeds diepgaander en voller begrip van de tekst kan komen.

Advertentie

Ze wil zo een situatie creëren waarbij – binnen de stedelijke ruimte – kinderen van één en dezelfde stad, maar met verschillende culturele achtergronden, gezamenlijk het een en ander zullen bestuderen. De locatie zelf wordt de tekst die ze moeten bestuderen en interpreteren om er zo de betekenissen van proberen te achterhalen die in verband staan met de hedendaagse maatschappij.

Het project wil een culturele dialoog ontwikkelen rond het ontdekken van de stad en zijn rijkdom als punt van ontmoeting en onderlinge uitwisseling. Het wil de deelnemers de geschiedenis laten herontdekken van het erfgoed van de joodse gemeenschappen in Europa.

Voor wie ?

Dit project is bedoeld voor 12- en 15-jarigen (6de lager onderwijs – 3de secundair onderwijs) en loopt tussen 14 januari en eind februari in Brussel op diverse erfgoedplaatsen verbonden aan de joodse geschiedenis van de stad.

De conservatoren van het Joods Museum van België werden geraadpleegd om een dossier voor de studenten uit te werken. Zo hebben ze hun kennis doorgegeven en belangrijke documenten uit de collecties van het JMB gekopieerd. Na een rondleiding door het museum hebben de projectverantwoordelijken een globale indruk kunnen krijgen van de geschiedenis van de joden in België en meer in het bijzonder van de joden in Brussel vanaf de Middeleeuwen tot nu.

Voor meer inlichtingen zie de website http://thebeitproject.org/

Untitled-18 (Copy)