Frans primeert in het Joods Museum van ‘België’

jmb

“De Vereniging het verschuilde kind en de negentakkige kandelaar in het Joddendom” (sic.) Waarschijnlijk knippert u even met de ogen bij het lezen van deze zin. Een bezorgde lezer stuurde ons dit ter illustratie om de lichtzinnigheid te illustreren waarmee het Joods Museum van België met de taal van een niet onbelangrijk deel van onze landgenoten omspringt.

Het gaat om grove taalfouten die in de publicaties van het Brusselse museum en in de verschillende tentoonstellingen met grote regelmaat voorkomen. Dat de auteur de ‘negenarmige’ kandelaar bedoelde, zal u wel vermoed hebben, maar de vertaling ‘het verschuilde kind’ voor de vereniging van ‘ondergedoken kinderen’ kon toch, ook voor een Franstalige medewerker, even snel gecontroleerd worden op het internet, evenzo voor ‘Joddendom’ in plaats van ‘Jodendom’.

Het taalprobleem blijkt structureel te zijn als we de publicaties van de voorbije maanden doornemen. Idem voor de website waar er wel een mogelijkheid bestaat om te kiezen tussen Frans en Nederlands, maar waar de keuze voor dat laatste in een kwart van de gevallen leidt naar… Franstalige teksten. Het is zonneklaar dat het museum nood heeft aan tweetalige medewerkers of beroep moet doen op een professionele vertaler. Zeker indien het cultuurhuis zich de naam ‘van België’ wil blijven aanmeten.

Subsidies

Advertentie

Zeker niet onbelangrijk in deze is, dat het museum voor zijn werking steun ontvangt van het Brussels hoofdstedelijk gewest, de stad Brussel en de Stichting van het Jodendom: stuk voor stuk instellingen en organisaties waar het Nederlands als officiële taal geldt. Tenslotte wordt het museum ook ondersteund door de Vlaamse gemeenschap.

Een ander voorbeeld van het Nederlands analfabetisme is de tentoonstelling die momenteel in het Joods museum loopt en waar de informatieborden teksten vermelden in het Frans… en in het Engels. De tweede en derde landstaal ontbreken.
Dit alles is onbegrijpelijk en vooral des te spijtiger omdat het beleid van het museum juist zeer dynamisch is, de tentoonstellingen interessant, de activiteiten leerrijk en de onderwerpen goed gekozen zijn. Het persbericht van de organisatie kan u op de website jammer genoeg enkel in het Frans terugvinden (klik hier).

Het museum blijkt ook een doordacht aankoopbeleid te voeren en wint aan belang in onze hoofdstad. Veel lof voor de werking van deze instelling, hoog tijd dus om een einde te maken aan deze “et pour les Flamands la même chose”-