VRT vertaalt “dood aan Israël” in “geen land opgeven”


Gisteren hield Hamas-leider Meshal een vurige toespraak in Gaza. Daarin beloofde hij verschillende malen de Joodse staat Israël ‘uit te vegen’. De VRT had deze verklaring in haar berichtgeving afgezwakt tot “Mashal wil geen land prijsgeven aan Israël”. Meer nog, het liet een “deskundige” aan het woord die de terroristenleider omschreef als “pragmaticus”.

“De Joodse staat zal uitgeveegd worden door verzet en militaire actie. De Palestijnse staat komt er alleen maar door weerstand en niet door onderhandeling. Eerst bevrijding en dan pas natievorming. Palestina zal van ons zijn van aan de rivier tot aan de zee en van het zuiden tot het noorden. We zullen geen concessie doen over geen enkele duimbreedte land en ik zweer dat alle Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen op een dag naar hun woonplaats van origine zullen terugkeren in wat nu Israël is. Alle politieke en diplomatieke inspanningen of ondersteunende bewegingen zijn totaal waardeloos zonder gewapende strijd” aldus de 56-jarige Khaled Meshal tegen een opgehitste menigte die scandeerde “raketten op Haifa”.
Khaled Mashal

De Hamasterrorist sprak de menigte in Gaza toe vanaf een podiumdecor met daarop een  gigantische replica van een M75 raket met het opschrift made in Gaza. “Ook Jeruzalem zal bevrijd worden, steen na steen want Israël heeft geen recht op aanwezigheid in die stad” vervolgde het teruggekeerde Hamaskopstuk zijn oorlogszuchtige discours.

In het VRT-laatavondjournaal (zaterdag 8/12)werd diens dreigende discours herleid tot één enkele zin: “Mashal riep op om geen land prijs te geven aan Israël”. Eerder liet ook Radio 1 Brigitte Herremans (Broederlijk Delen/Pax Christi) als deskundige aan het woord en zij mocht zonder een kritische opmerking van de journalist de terrorist als “pragmaticus” omschrijven.

Israëlische kranten

Advertentie

In Israëlische kranten lezen we volgende commentaren:

Yediot Aharonot de meest gelezen krant in Israël schrijft: “Zo iemand al zou denken dat Hamas na de operatie Pillar of Defense zijn zienswijze zelfs maar een beetje zou bijstellen dan was het voldoende om een blik op het plein in Gazastad te werpen om te beseffen dat Hamas zich extremistischer en arroganter dan ooit gedraagt en met groot zelfvertrouwen”.

De auteur van het artikel refereert naar de dreigende uitspraken van Khaled Mashal en herinnert zijn lezers aan het feit dat de terroristenleider op geen enkel moment een woord sprak over het staakt-het-vuren maar ook niet over de wederopbouw laat staan over een andere toekomst voor Gaza. “Hij behandelde enkel het verder uitoefenen van terreur en de financiële hulp die nodig is om sterker en met meer wapens voor de dag te komen bij een volgend gewapend treffen. En dat laatste is alleen maar een kwestie van tijd”, besluit het dagblad.

Yisrael Hayom, een Hebreeuwse krant die dagelijk gratis wordt bedeeld, komt tot het besluit dat het onmogelijk is om de stemmen te negeren die ook in Israël oproepen om te onderhandelen met Hamas, ook al is er geen meerderheid die daar om vraagt”. Maar vervolgt de krant: “Het is eveneens onmogelijk om te doen alsof  er het voorbije weekeinde niet in Gaza opgeroepen werd om Israël van de kaart te vegen. En als je dan de haat en de terreur bekijkt die Hamas tijdens die manifestatie aan de dag legt dan wordt de vraag waarover we dan verondersteld worden met Hamas te praten, wel zeer prangend.”

De krant wijst er verder op dat Khaled Mashal in zijn toespraak te kennen gaf dat hij het voorrecht wil genieten om de martelarendood te sterven. “Wel als hij dat wil…” besluit de journalist.

Ook alle andere kranten besteden aandacht aan de gebeurtenissen van het voorbije weekeinde met artikels, opiniestukken en reacties. Als voorbeeld deze link naar de online edities van de Jerusalem Post en Ha”aretz. Voor deze laatste krant dient  u te registreren om het artikel te lezen.