Joodse verkozenen benoemd tot schepen en fractieleider

Claude Marinower (links) wordt schepen van Onderwijs, André Gantman (rechts) wordt N-VA fractieleider in Antwerpen

Claude Marinower (Open VLD) wordt de nieuwe Antwerpse schepen van Onderwijs, dat berichtten verschillende media. André Gantman (N-VA) werd bedeeld met het fractieleiderschap van de partij in de gemeenteraad. Daarmee krijgen twee Joodse verkozenen een aanzienlijk aandeel in het bestuur van Vlaanderens grootste stad voor de volgende zes jaar.

Met de komst van Claude Marinower (Open VLD), die als schepen van Onderwijs Robert Voorhamme (SP.a) opvolgt, treedt een geroutineerd politicus aan op deze post. Marinower is gemeenteraadslid in Antwerpen sinds 1989 met een onderbreking van één legislatuur. En zoals Gantman kent de 56-jarige advocaat de weg naar de Wetstraat. (Nvdr Marinower zetelde in het Federaal Parlement van 2003 tot 2007).

In 2011 werd Marinower verkozen tot fractieleider voor Open Vld in de gemeenteraad van Antwerpen als opvolger van Annick De Ridder. Marinower heeft voor zijn partij zonder uitzondering deelgenomen aan alle onderhandelingen voor het bereiken van het nieuwe bestuursakkoord dat voor de volgende zes jaar het reilen en zeilen op het Schoon Verdiep moet richting geven.

In een reactie aan Joods Actueel laat Marinower (Open VLD) weten bijzonder verheugd te zijn met nieuwe functie. Na zoveel jaren als gemeenteraadslid betekent dit evenwel voor hem geen bekroning aan het eindpunt van een politieke loopbaan. Daar denkt de kersverse schepen naar eigen zeggen nog lang niet aan maar hij ziet dit vooral als een mogelijkhed om meer voor de stad te kunnen betekenen.

Joods Actueel: De bestuursbevoegdheid voor onderwijs staat niet bekend als de meest gemakkelijke post?
Marinower: Dat klopt maar langs de andere kant is het wel – en zeker in een stad als Antwerpen – een erg belangrijke taak en wilden we als Open VLD liever geen minder beduidende taak. Onderwijs was ook een speerpunt in onze verkiezingscampagne en ik merk op dat we er in geslaagd zijn om duidelijke accenten te leggen die je dan ook terug kan vinden in de bestuursovereenkomst.

Advertentie

En welk onderwijsprobleem gaat u het eerst aanpakken?
Marinower: Ik heb natuurlijk op dit ogenblik geen kant en klare beleidsbrief, daarvoor is het nog te vroeg, maar het is wel duidelijk dat he tekort aan plaatsen in het Antwerpse onderwijs moet weggewerkt worden en dat, gezien de aard van dat probleem het onmiddellijk mijn allergrootste aandacht zal krijgen. Nu verlaten zelfs gezinnen Antwerpen omdat ze geen school vinden vor hun kinderen. Niet alleen kan dat fenomeen een halt toegeroepen worden met de creatie van voldoende plaatsen maar, hopen we, zelfs op de omgekeerde beweging waarbij gezinnen vanuit de rand naar de stad komen.

Een ander probleem is de uitval van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. Ik ga nu bekijken hoe we ook hier ouders en jongeren kunnen ondersteunen om hen te verzekeren van een afgeronde schoolloopbaan in de toekomst. En tenslotte zet het stadsbestuur zwaar in op het belang van het kleuteronderwijs en op het Nederlands als school- en thuistaal en ook dat is belangrijk want nu stel ik vast, en velen met mij, dat kinderen al bij de aanvang van het basisonderwijs een ernstige achterstand hebben opgelopen.

André Gantman

Met 22 N-VA zitjes in het nieuwe stadsbestuur wordt van  Gantman het nodige leiderschap verwacht. Daar staat tegenover dat de 62-jarige politicus het klappen van de zweep kent als geen ander. Er is zijn bestuurservaring als toenmalig schepen bij Open VLD maar hij zat ook zes jaar lang op de oppositiebanken. In een reactie aan Joods Actueel zei Gantman opgetogen te zijn over het vertrouwen dat hij van zijn partijgenoten kreeg. “Mijn taak zal er in de eerste plaats in bestaan om de uitvoering van het bestuursakkoord te bewaken en daarbij te zorgen voor een goede samenhang tussen de partijen van de meerderheid.

Je zal met deze taak zichtbaar worden voor de buitenwereld. Ga je dat verzilveren met een gooi naar een zetel bij de Vlaamse parlementsverkiezingen in 2014? 
Die zichtbaarheid moet je toch maar niet overschatten want het gezicht van N-VA is zonder de minste twijfel Bart De Wever. Maar als mijn partij mij vraagt om op een bepaald moment mijn schouders onder een verkiezingscampagne te zetten zal ik daar niet neen op antwoorden. Maar voor alle duidelijkheid het is absoluut geen gedachte waarmee ik nu al speel. Ik denk dat het goed leiden van deze grote fractie een hele verantwoordelijkheid is en in elk geval een hele klus die ik tot een goed eind wil brengen en ik wil me daar nu op concentreren.

Uit reacties op Franstalige internetfora vang ik kritiek op van Brusselse Joden die zeggen één en ander niet goed te begrijpen, wat doet een Jood bij N-VA luidt het daar? 
Daarom was ik blij met de persconferentie gisteren waar meteen voor een groot stuk een scheefgegroeide perceptie over N-VA wijzigde. Ten eerste werd met de persconferentie de fabel weerlegd alsof Bart De Wever geen compromissen kan sluiten of geen akoord kan onderhandelen. Het was trouwens Marc Vanpeel (CD&V) die van het tegendeel kwam getuigen.

Dat was  blijkbaar ook een indruk die bij de Joodse Brusselaars leeft, vanavond hebben ze me uitgenodigd op Radio Judaica om deel te nemen aan een debat. Daarmee stel ik tevreden vast dat men ook daar – beter laat dan nooit – de intellectuele inspanning wil leveren om buiten een discours over nationalistische stereotypen te treden en kennis te nemen van redelijke standpunten en voor hen onbekende argumenten. Wie weet heeft het feit dat Franstalige journalisten gisteren aan de toekomstige Antwerpse burgervader hun vragen in het Frans konden stellen en vooral dat hij ze ook nog in het Frans beantwoordde daartoe  bijgedragen.