Anti-zionist Friedman wil zonen in meisjesschool en dochters in pro-zionistische instelling laten inschrijven

frd
Een foto van enkele jaren geleden. Ook in Oostenrijk wilde geen enkele Joodse school zijn kinderen opnemen.

Moshe Friedman, haalt zijn gram bij de rechtbank in Antwerpen met een uitspraak in kortgeding die stelt dat in afwachting van een behandeling ten gronde, de Joodse meisjesschool Benoth Jeruzalem, zijn twee zoontjes moet inschrijven.

Doet de school dat niet dan moet ze een dwangsom van 1000 euro per dag per kind betalen. In een gelijkaardige zaak tegen de Jesode-Hatoraschool ging de rechter niet in op het verzoek van Friedman.

Volgende week zou er een uitspraak zijn in een derde rechtzaak die Friedman aanging , ditmaal tegen de uitgesproken zionistische en modern-orthodoxe school Yavne. Daar wil hij graag zijn drie dochters laten inschrijven.

Dat hij zijn meisjes uitgerekend naar die school wil sturen en zijn jongens naar de meisjesschool van de Belzer chassidim, toont ook duidelijk het  de man er vooral om te doen is om te provoceren. “Indien hij streed om zijn dochters naar de ultraorthodoxe Benoth Jeruzalemschool te sturen en zijn jongens naar Yavne, waar er effectief ook jongensklassen zijn, zou je er nog kunnen inkomen dat hij dit doet voor het goed van zijn kinderen”, aldus een lid van de schoolraad van een Joodse school tegen Joods Actueel. “Maar waar hij nu mee bezig is, toont zondermeer duidelijk aan dat hij vooral wil provoceren”.

Moishe.Arye.Friedman
Friedman gebruikt zijn kinderen al langer voor politieke propaganda

Een religieuze rechtbank in New York vaardigde vorige week ook een “ktav siruv” uit tegen Friedman. Een document dat religieuze Joden overal ter wereld oproept om geen enkel contact met Friedman te hebben. In hun motivatie, die uitgehangen werd in de 35 Antwerpse synagogen, stelt de Joodse rechtbank dat Friedman openlijk gepleit heeft voor de Antwerpse kortgedingrechter om de gescheiden klassen voor jongens en meisjes in de religieuze gemeenschap op te heffen. “Ik wil hierbij als voorbeeld dienen”, stelde Friedman die zei te hopen “dat daarna ook andere jongens zouden worden ingeschreven in de religieuze meisjesschool”.

Advertentie

Aangezien de hierboven vernoemde Joodse scholen gesubsidieerd worden door de staat, kan een rechter zich over hen uitspreken. De ultraorthodoxe jongensscholen vallen onder het privéstatuut.

Commissie voor Leerlingenzaken ook anti-Israël?

rac_austiran_rbby
Friedman geeft een interview op de Iraanse Televisie. Hij woonde een jaar lang in Teheran op uitnodiging van president Ahmadinejad

Voor de rechtbank in Antwerpen beriep Friedman zich op een uitspraak van de Commissie voor Leerlingenzaken die hem in zijn vraag steunt.

Maar Joods Actueel stelt nu vast dat één van de proffen in die commissie de afgelopen maanden een aantal keren op uitnodiging van een notoire anti-Israëlische NGO sprak terwijl een tweede prof promotor is van een anti-Amerikaanse thesis waarbij scherp werd uitgehaald naar de Amerikaanse steun aan Israël.

Tenslotte blijkt dat alle drie juristen in deze commissie uit Gentse instellingen afkomstig zijn. De universiteit van Gent staat bekend om haar felle kritiek op Israël. “Ze zijn zo anti-Israëlisch dat ik blij was dat ik er weg was, ik kon er bijna geen adem meer krijgen”, aldus Aron Malinsky die er een tijdlang les gaf.

Dat de commissieleden daarmee automatischde  kant kozen voor Friedman, die uitgesproken anti-zionistisch is, wil niemand met zoveel woorden zeggen.

Toch doet één en ander vragen rijzen over een mogelijke schijn van partijdigheid. Een principe waarop een dergelijke orgaan geen inbreuk zou mogen maken en dat eerder door de Raad van State al omschreven werd als “in de onmogelijkheid verkeren om een zaak te behandelen zonder bij de andere partijen meer bepaald de verdenking te wekken niet de geschiktheid te bezitten om zijn opdracht op een objectieve en onpartijdige manier te vervullen”.