Verschillende organisaties steunen burgemeester Tessenderlo bij aanpak handel in nazirommel

Ook oude flesjes Zykln-B wordt aangeboden
Ook oude flesjes Zykln-B wordt aangeboden

Vijf organisaties, waarvan drie uit Nederland, steunen burgemeester Verwimp van Tessenderlo bij zijn aanpak van de handel in nazirommel op de Zwarte Markt. Ze verspreidden vanavond volgend persbericht:

Zondag liet de burgemeester een kraam met allerlei nazispullen en duidelijk hakenkruisen in zijn geheel in beslag nemen. Dat deed hij na een klacht die hem via de website Joods Actueel bereikte.

De vijf organisaties zijn de AFVN/Bond van Antifascisten uit Amersfoort, de Fédération Internationale des Résistants, het Internationale Dachau Comité, de Nederlandse actiesite NLnazivrij.tk en de Nederlandse oorlogssite Nieuws-wo2.tk uit Bussum. NLnazivrij.tk is een site die zich sterk maakt tegen elke vorm van steun aan nazi’s of nazidoelen zoals discriminatie.

Er lopen in Nederland ook twee strafzaken tegen de verkoop van nazispullen op Marktplaats. Die website wordt door zowel Belgische kopers als verkopers gebruikt. Volgens NLnazivrij dient er helemaal niet in nazispullen gehandeld te worden, maar horen deze uitsluitend in musea te belanden en daar te zien te zijn.

Advertentie

Afgelopen zaterdag ontdekte de Nederlandse NOS dat er op een oorlogssforum een leeg blik van het gifgas Zyklon B werd aangeboden. Dat gas werd o.m. in Auschwitz gebruikt om Joden en anderen mee te vergassen. Nadat hierover een bericht verscheen, verdween de advertentie weer van de site.

De vijf organisaties stuurden de burgemeester van Tessenderlo een steunbericht dat luidt als volgt:

Geachte burgemeester Verwimp en schepenen van Tessenderlo,

graag willen we u complimenteren met uw optreden tegen de handel in nazispullen op de Zwarte Markt, zoals dat werd weergegeven in o.m. Joods Actueel.

Wij voeren de actie NLnazivrij en ageren daar ook tegen, en o.m. tegen de handel in deze spullen via de Nederlandse website Marktplaats. Deze wordt uiteraard ook gebruikt door Belgen, zowel kopers als verkopers. Wij hebben in december een strafklacht ingediend tegen deze website, omdat deze zich leent voor het aanbieden van om nazidolken.

Met name deze voorwerpen worden door de Nederlandse rechter beoordeeld als voorwerpen die discriminatie uitdragen. Datzelfde geldt volgens ons ook voor afbeelding van Hitler, het hakenkruis, SS-runen, SS-uniformen e.d.. Volgens onze informatie denken de Europese rechters in Straatsburg daar in grote lijnen net zo over.

Het blijkt ons dat er bij sommige mensen de neiging bestaat om het inherente en reeële gevaar dat nazisme en uiteraard neonazisme inhouden, los te zien van deze voorwerpen. Neonazisme is echter levend, net als antisemitisme en overige vormen van discriminatie, zoals bijv. de Belgische mevr Jonckheere helaas laat zien.

Advertentie

Handel in nazispullen dient dan ook met alle kracht tegengegaan te worden.

Wij wensen u sterkte en volharding in deze aanpak.

Hoogachtend,

AFVN/BvA, voorzitter prof dr Kees van der Pijl Fédérration Int. des Résistants, vice-voorzitter Piet Schouten Int. Dachau Comité,voorzitter mr Pieter Dietz de Loos NLnazivrij.tk en Nieuws-wo2.tk, hoofdredacteur Arthur Graaff