Premier Di Rupo roept op tot “onmiddellijke stopzetting” geweld in het Midden-Oosten

Premier Elio Di Rupo
Premier Elio Di Rupo

Het kabinet van de eerste minister verspreidde vandaag volgend communiqué over de oorlog tussen Israël en Hamas:

Geschokt door de vele slachtoffers, voor het overgrote deel burgers, roept eerste minister Elio Di Rupo op tot een onmiddellijke stopzetting van het geweld in Israël en Palestina. Hij vraagt alle partijen om de grootste terughoudendheid aan de dag te leggen. De Eerste Minister is zeer bezorgd over het disproportionele gebruik van geweld. De huidige cyclus van represailles en tegenreacties verwijderen de partijen steeds verder van elk perspectief op een vreedzaam samenleven van beide bevolkingen via de erkenning van twee Staten waar de veiligheid gewaarborgd wordt. De Eerste Minister roept de internationale gemeenschap en de Europese Unie op om alles in het werk te stellen opdat de rust zo snel mogelijk terugkeert en er verder gewerkt kan worden aan een duurzame oplossing.

Disproportioneel?  Het begrip disproportioneel geweld wordt volgens militair deskundige prof. Luc De Vos ten onrechte toegepast op een militair optreden waardoor de eigenlijke betekenis van het begrip dreigt verloren te gaan. Toen de term in 2009 bij politici en journalisten opdook, overigens ook tijdens een conflict tussen Gaza en Israël, zei De Vos tegen Joods Actueel:

Wat is disproportioneel? Het militair principe is dat men altijd maximaal zal reageren in een zo kort mogelijke tijd. De reden hiervan is simpel, je moet proberen het conflict zo vlug mogelijk te beëindigen. Bijgevolg kan een militair optreden nooit disproportioneel genoemd worden. Maar wat natuurlijk moet vermeden worden is de zogenaamde ‘collateral dammage’. Dat wil zeggen dat je alles moet proberen om te voorkomen dat je acties gelijktijdig schade toebrengen aan mensen die, althans theoretisch, niets met het conflict te maken hebben. Dat is natuurlijk een probleem als je vliegtuigen, tanks en artillerie gebruikt omdat dan de kans relatief groot is dat je andere mensen zal treffen. Nu er ‘niets mee te maken hebben’ plaats ik in dit geval ook tussen aanhalingstekens want ik ben me ervan bewust dat dit bijzonder moeilijk ligt in Gaza.

Het begrip disproportionaliteit komt uit de theorie van de rechtvaardige oorlog, dat is als volgt te begrijpen: iemand die je een trap geeft die mag je niet om het leven brengen. Maar iemand die jou dood wil, mag je volgens hetzelfde principe ook uitschakelen, het geweld is dan nog steeds proportioneel.