Is huidige oorlog met Hamas disproportioneel?

Het Laatste Nieuws van vrijdag 20 juli 2014
Het Laatste Nieuws van vrijdag 20 juli 2014 – bekijk ook het schandelijke onderschrift wat wijst op een dieper, onderliggend probleem

Ziehier de repliek van onze hoofdredacteur op een mailtje die wij vandaag kregen. Aangezien verschillende mensen deze vraag stellen plaatsen we dit ook op onze website.

Bedankt voor uw bericht.

Ik wil u er in de eerste plaats op wijzen dat Belgische Joden geen Israëlische nationaliteit hebben maar dat wij net als u Vlaming en Belg zijn. Dat neemt niet weg dat onze redactie “een mening heeft over het conflict” zonder er zelf deel van uit te maken.

Dit gezegd zijnde volgt hier deze mening:

Wat velen soms vergeten is dat Israël tegenover een moordende en extremistisch terreurorganisatie staat die niet voor rede vatbaar is en niet denkt aan de consequenties van zijnacties – of net wel en graag burgerdoden wil uitlokken. Wat zou België doen indien naburige terroristen dagelijks raketten zouden afvuren op Antwerpen en Gent bijvoorbeeld. Israël heeft in ieder geval weken en maanden tevergeefs gevraagd dat dit zou stoppen.

Advertentie

Wapens kopen

Ook is het zo dat Israël miljoenen investeert in schuilkelders, anti-raketsystemen, alarmsirenes om haar burgers te verdedigen terwijl Hamas al dat geld gebruikt om tunnels te boren en wapens op te slaan.

Over de vraag of het geweld disproportioneel is? Ik denk van niet als we deze oorlog eerlijk durven vergelijken met andere conflicten. Wist u dat er in Oekraïne zo’n 1000 burgers zijn gedood de voorbije drie maanden in de gevechten tussen rebellen en legertroepen? Waarschijnlijk niet omdat dit niet in het nieuws komt.

De 170.000 doden in Syrië noem ik dan weer wel disproportioneel maar niemand in de pers die ooit die term gebruikt.

Irak

Weet u wat de Amerikanen deden na 9/11 – ja er vielen op die dag 3000 doden maar in Irak sneuvelden in de oorlog nadien 120.000 burgers. Is dat proportioneel? In Afghanistan kwamen 25.000 burgers om. En daar deden ook Belgische NAVO vliegtuigen aan mee.

Begrijp me niet verkeerd – ik praat de huidige burgerslachtoffers zeker niet goed – integendeel, ik veroordeel dit met klem. Maar het antwoord op uw vraag of het disproportioneel is, is neen indien we deze oorlog vergelijken met alle andere oorlogen.

Advertentie

20 burgerdoden in Oekraïne

Het enige wat disproportioneel is, is de media aandacht voor elke Palestijnse dode. Waarom zijn de 20 burgers die vorige week in Oekraïne omkwamen toen hun huis werd opgeblazen minder belangrijk? Dat zijn ze niet, maar wanneer de pers enkel focust op dit conflict dan kun je je toch de vraag stellen hoe het komt dat wanneer Israëli’s zich verdedigen – dat plots niet meer mag. Zie hier het klein artikel over Oekraïne (dit stond niet prominent op de homepage) http://www.standaard.be/cnt/dmf20140715_01180428

Kritisch denkvermogen

Ook het kritisch denkvermogen van journalisten lijkt in deze kwestie te zijn kwijtgespeeld. Ja, er zijn veel burgerslachtoffers maar de cijfers komen van het ministerie van Volksgezondheid onder controle van Hamas, niet direct een betrouwbare bron. “Als ik zou moorden voor mijn land, zou ik er dan niet voor liegen”, zij Yasser Arafat ooit. Ook hier moet men hier mee rekening houden zodat het wel eens goed kan dat “slechts” 30% van de slachtoffers burgers zijn. (en ook hier zijn dat allemaal slachtoffers te veel!)

Zie ook ons eerder artikel over de eenzijdigheid van de pers:
https://joodsactueel.be/2014/07/20/18-israelische-soldaten-in-gevechten-omgebracht-door-palestijnse-burgers/