Opinie: “Wat Israël nu doet, is duizenden potentiële zelfmoordterroristen creëren”

koenpark
Koen Metsu (N-VA)

N-VA burgemeester van Edegem, Koen Metsu, schreef volgend opiniestuk waarin hij “als vriend van Israël” het land ook de levieten leest.
Wij mochten zijn artikel overnemen.

Het Israëlisch offensief in Gaza laat niemand onberoerd. Hartverscheurende taferelen van dode burgers, waaronder vele kinderen, worden ons dagelijks voorgeschoteld. Zulke beelden maken het moeilijk om genuanceerd te blijven en dat is een zeer menselijke reactie. Pijn, angst en verdriet zijn allemaal emoties die we ons levendig kunnen voorstellen, hoewel wellicht niemand die dit artikel leest ooit bij benadering dergelijke drama’s van dichtbij heeft meegemaakt.

Israël is een land dat sinds haar bestaan als het lelijke eendje wordt beschouwd door haar buren. Talloze oorlogen en de constante dreiging van geweld heeft de samenleving getekend. Dit ‘Heilige Land’ met steden als Bethlehem en Jeruzalem lijkt ontspoord van z’n bijbelse roots.

Niettemin is ze er in geslaagd om welvarend te worden en is het nu de enige democratie in de regio waar overigens niet-joodse minderheden als volwaardige burgers participeren in het dagelijks sociaal, economisch en politiek leven. Minderheden in Israëls buurlanden hebben veel minder geluk. Bovendien kan je het ontstaan en het wezen van de staat Israël niet loskoppelen van de geschiedenis van het Joodse volk. Een volk dat constant onderdrukt en verstoten werd. Ook nu proberen terroristische organisaties zoals Hamas, de Islamitische Jihad en Hezbollah, Israël te vernietigen en de Joden te verdrijven. Als Europeanen, Belgen en Vlamingen moeten wij dit ten stelligste voorkomen en Israël steunen in haar bestaansrecht en overlevingsstrijd.

Maar…

Advertentie

Toch mogen we als vrienden van Israël niet blind zijn voor de herhaaldelijke escalaties van geweld en Israëls rol hierin. Het vergelijken van slachtoffers langs Palestijnse en Israëlische kant heeft geen zin en is louter een cynisch opbod. Laten we daarom naar de absolute cijfers kijken. Het Israëlisch leger zegt op dit moment meer dan 240 terroristen gedood te hebben terwijl volgens verschillende bronnen het totale aantal Palestijnse slachtoffers al meer dan 800 bedraagt. Het merendeel van dit dodental bestaat uit burgers. Ongeacht of Hamas ze inzet als levend schild of niet, het is het moreel onverantwoord om door te gaan met dit offensief. Wat Israël nu doet, is duizenden potentiële zelfmoordterroristen creëren en de publieke opinie volledig tegen zich krijgen.

We zijn vrienden van Israël, maar goede vrienden zijn ook mekaars geweten. Daarom moet België zich volop inzetten om samen met de internationale gemeenschap Israël er toe te bewegen om operatie “Protective Edge” onmiddellijk te stoppen. Nog meer burgerslachtoffers is onaanvaardbaar. Tegelijkertijd moet er ook een ondubbelzinnig signaal komen dat Hamas dient te stoppen met Israël aan te vallen en dat er stringente consequenties zullen zijn indien zij niet akkoord gaan. 140 Vlaamse dokters roepen inmiddels onze politici op om economische maatregelen treffen tegen dit land. Zij zien vanop de eerste rij hoe duizenden gewonde burgers geen fatsoenlijke plek, noch materiaal hebben om verzorgd te worden. Dat betekent geen Israëlische appelsienen meer, geen voetbalwedstrijden tegen een Israëlische tegenstander…

Welnu, vrienden schoffeer je niet, maar help je door ze bij te staan én te wijzen op hun morele verantwoordelijkheden. Alleen zo kan er op korte termijn een einde komen aan het geweld en kan er voldoende wederzijds vertrouwen zijn om samen aan vrede te werken.