“Geen import van het conflict in onze straten”, Bart De Wever

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert verbolgen op het nieuws dat een arts geweigerd heeft een joodse vrouw te behandelen. De Wever betreurt het feit dat de laatste weken het aantal antisemitische incidenten is toegenomen. Hij veroordeelt scherp elke vorm van racisme of antisemitisme en vraagt om de sereniteit te bewaren.

“We zijn allemaal aangegrepen door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en we willen allemaal dat er zo snel mogelijk vrede komt. Maar het is belangrijk dat we steeds de gave des onderscheid bewaren en klaar het verschil zien tussen de situatie hier en in het Midden-Oosten.’

Dat men als mens verontwaardigd is, is normaal. Maar laat ons niet de fout maken onze eigen menselijkheid op te geven. In Antwerpen leven moslims en joden vreedzaam naast elkaar. Ik zal nooit aanvaarden dat de gemeenschappen in mijn stad tegen elkaar opgezet worden. Het is vanuit intellectueel en menselijk oogpunt volstrekt ridicuul om de Joodse gemeenschap in ons land verantwoordelijk te stellen voor het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Net zoals het volstrekt ridicuul is de moslimgemeenschap verantwoordelijk te stellen voor terreurdaden gepleegd door fundamentalisten.

Uiteraard heeft iedereen het recht op een eigen mening en het recht om zijn of haar verontwaardiging te uiten. Maar niemand heeft het recht om mensen uit te sluiten op basis van feiten die zich duizenden kilometers verder voordoen en waarvoor in Vlaanderen niemand de individuele verantwoordelijkheid draagt. Het moment dat we ons daar aan bezondigen, geven we onze eigen menselijkheid op.

Ik veroordeel elke vorm van racisme en antisemitisme. En als burgemeester zal ik er – samen met mijn politiediensten – nauwgezet en ten strengste op toezien dat alle gemeenschappen in mijn stad in vrede en zonder angst kunnen leven. Wie het nodig acht het conflict in het Midden-Oosten in onze straten te importeren, zal daar de gevolgen van ondervinden. Ik roep bij deze de andere politieke partijen dan ook op om kleur te bekennen en zich hierover uit te spreken.”

Bart De Wever