Bericht aan Marc Van Ranst: Laat de Holocaust hierbuiten!

Ranst bis

In een opiniestuk in de krant De Morgen (hier te lezen) haalt viroloog Marc Van Ranst uit naar onze redacteur Guido Joris met als titel “laat mijn grootouders hierbuiten”.

Dhr. Joris wilde namelijk weten welke geschiedenisrol de familie van Van Ranst speelde tijdens WOII in België. Niet omdat dat enig belang heeft vandaag, maar om te achterhalen hoe hij de uitspraak van Van Ranst “dat Israël zijn historisch krediet heeft opgebruikt” moest kaderen.

“Over welk krediet gaat het?”, wilde dhr. Joris weten. Het was dus viroloog van Ranst die de geschiedenis van de Joodse gemeenschap (en hun grootouders) er bij de haren bijtrok wanneer hij begon over “historisch krediet”. En nu verwijt de pot de ketel dat hij zwart ziet.

Als iemand geobsedeerd is door de Holocaust dan is het Van Ranst zelf die de revisionistische term “Gazacaust” in de mond neemt en in zijn mailcommunicatie schrijft dat Israël zichzelf “superieur” acht, daarmee refererend naar de nazi’s.

Advertentie

Hieronder trouwens het antwoord van onze redacteur Guido Joris aan Van Ranst zelf – De Morgen publiceerde deze repliek natuurlijk niet.

Gazacaust 

Zowel uitdrukking “Gazacaust” als het door u gebezigde “opgebruikt historisch krediet van Israël” zijn er ver over (eufemisme).

Met de introductie van de term Gazacaust verwijst u naar de Holocaust – vandaar uw zogezegde schroom. Maar u opteerde in De Tijd twee dagen later voluit voor deze term en verwees dus naar een genocide op de Palestijnen. Ik herhaal nogmaals dat de gemiddelde levensverwachting in Gaza hoger is dan die van mannen in sommige Waalse steden en dan in bijvoorbeeld Bulgarije, een lid van de EU.

Bij aankomst in Auschwitz hadden Joden daarentegen een levensverwachting van enkele uren, dagen, weken of maanden. Ik kan en wil niet aannemen dat u daarvan niet op de hoogte bent. De bevolking in Gaza groeit aan met 3,45 procent en dat is dus op twee landen na de hoogste groei ter wereld. Eigenaardige genocide: de enige ter wereld waarbij de bevolking aangroeit en hoe! U kan toch ook eenvoudig de demografische gegevens controleren?

Historisch krediet
Waarnaar verwees u met de term “Israël heeft zijn historisch krediet opgebruikt”? Dat de oprichting van de staat Israël een soort krediet was dat verleend werd na de Shoah en dat het nu wel welletjes is geweest? Opdoeken die staat? Of vond u dat die “Joden in Israël” zich nog een keer moeten laten uitmoorden omdat “hun historisch krediet” is opgebruikt? Wat zal het zijn?

Benno Barnard schreef:”het Europese deel van de wereld zit met een hinderlijk schuldgevoel inzake de Shoah. Het westen zal dus iedere gelegenheid aangrijpen om Israël te mogen haten, ten einde verlossing te vinden van die twee kwellende gedachten”.

Eenvoudig laf of eenvoudig moedig
Belgen en andere Europeanen zijn, hoe u het draait of keert niet al te moedig geweest, zeker niet om weerstand te bieden toen de aangehouden anti-joodse propaganda zijn doel bereikt had en het naziregime een feit werd. Er waren dus niet veel “moedigen” en dat had niets met ‘eenvoudig’ of ‘ongeletterd’ te maken, ook niet voor uw grootouders en evenmin voor de mijne en al evenmin voor de minder simpele zielen, ook niet voor de overheden.

Oudstrijder zijn was voor mijn vader geen keuze en voor uw grootvader evenmin maar een gevolg van de algemene mobilisatie. De Belgen die destijds hier een uitzondering op vormden en hun nek uitstaken waren veelal juist eenvoudige mensen die deden wat ze moesten doen. Ze namen gewoon uit medemenselijkheid risico’s zonder erbij stil te staan en werden op die manier lichtende voorbeelden tegen Jodenhaat tot op de dag van vandaag.

Stelt u zich nooit de vraag hoe moedig u zou geweest zijn? Ik wel. Niet eenvoudig te beantwoorden, ik denk er dikwijls over na. Ondertussen heb ik  alvast de onverdroten moed om op uw anti-Israëlische platitudes en die van andere links-extremisten te wijzen.

Conclusie
Uw kritiek op Israël is één zaak maar met uw gebruik van de term Gazacaust maakt u een geperverteerde morele vergelijking die erop neerkomt dat “Joden doen met Arabieren wat nazi’s deden met Joden. De slachtoffers zijn de beulen geworden.” En dat, mijnheer Van Ranst, valt echt niet langer onder de noemer anti-zionisme. U draagt een grote verantwoordelijkheid want alhoewel zogenaamde vredesapostelen en links-extremisten van omkeringen houden en al steevast op voorhand roepen dat kritiek op Israël geen antisemitisme is – alsof iemand dat in twijfel zou trekken – is het wel overduidelijk dat velen hun antisemitisme ventileren.

Dat is wat gebeurt door Israël te demoniseren en de pogingen om het bestaansrecht van dat land aan te vallen. Dat daarbij uw “Gazacaust” en het “opgebruikte historisch krediet” welkom is als uitbreiding van het verbale arsenaal van judeofoben alom heb ik in de daarna volgende dagen overvloedig kunnen vaststellen. Kortom antisemitisme, het eeuwenoude virus dient zich in een gemuteerde variant aan. Dit keer is Israël het codewoord voor de Jood die zijn historisch krediet opgebruikt heeft. What’s next? Een pogrom?

Nota van onze redactie: Aan Joods Actueel werken zowel Joden als niet-Joden mee. Dhr. Guido Joris is zelf niet Joods maar groeide op in een katholiek gezin. Hij is lid van de Anglicaanse Kerk in Brussel.