Essay: De rechtvaardiging van jodenhaat

F140807KBG02 (Copy)
De Israëlsiche premier Netanyahu in gesprek met de directeur van het internationale Rode Kruis

“The Clash of Civilisations” (Huntington, 1993), dat was het werk waarop ik mij einde vorig jaar inspireerde voor een artikel waar ik nog steeds aan werk. Bij zo’n onderwerp mag men niet over één nacht ijs gaan.

Het gaf me in december wel de kans een vriend te interviewen die ik kort daarvoor had ontmoet en waarvoor ik inmiddels een groot respect koester. We bespraken interculturele conflicten van over de hele wereld. Wanneer we het Midden-Oosten aansneden, met zijn vele conflicten en de vele vreemdsoortige allianties en vijandigheden tussen stammen en sekten, antwoordde André Gantman met een verhaal.

Maarten Goetstouwers

Een kameel en een schorpioen ontmoetten elkaar aan de rivier. “Kameel”, vroeg de schorpioen, “mag ik op je rug mee naar de overzijde?” De kameel antwoordde, “Nee, want jij zult me steken en dan ben ik dood.” De schorpioen beloofde niet te steken, want indien de kameel stierf, zou de schorpioen immers zelf verdrinken. De kameel gaf toe, de schorpioen klom op de kameel en samen zwommen ze de rivier over. Halverwege stak de schorpioen de kameel in het hoofd. Beide dieren verdronken.

(Goetstouwers, 2013)

Advertentie

Men kan de schorpioen niet verwijten de kameel te hebben gestoken, ook al leidde dit tot zijn eigen dood. Schorpioenen zijn nu eenmaal schorpioenen en volgen hun instinct. Het conflict tussen Israël en de Palestijnse bevolking werd eveneens aangesneden, maar van het huidige grondoffensief was evenwel nog geen sprake. Het falen van de recentelijke gesprekken tussen Israël en Hamas zijn een schoolvoorbeeld voor deze parabel. Hamas wil niet weten van een staakt-het-vuren voordat Israël zijn grondtroepen terugtrekt. Israël wil niet terugtrekken zolang Hamas raketten blijft schieten en de tunnels niet vernietigd zijn. In dit conflict vertolken beide zijden de rol van kameel én schorpioen. Ze houden elkaar vast in een dodelijke spiraal van immer escalerend geweld.

Burgemeester De Wever riep recentelijk op om het conflict niet in Antwerpen te importeren. De man heeft overschot van gelijk, maar ik vrees dat het daarvoor al enkele jaren te laat is. Reeds in 2002 werd een pop, die een chassidische jood symboliseerde, in een pro-Palestijnse betoging verbrand. In een recentelijke betoging werden in het Arabisch anti-joodse slogans gescandeerd. Het oplaaiende geweld in Gaza heeft de situatie geen goed gedaan. Een overvloed aan pro-Palestijnse berichten overspoelt de sociale en traditionele media. Daarover heb ik reeds bericht in een opinieartikel op mijn persoonlijke webpagina (Goetstouwers, 2014).

Op 8 augustus kopte Gazet van Antwerpen “Antwerpse schepenen steunen actie van Israël” (Van Wiele, 2014a) en op hun website stond ““Ook André Gantman (N-VA) steunt Israël en veroordeelt Van Ranst” (Van Wiele, 2014b) te lezen. Soortgelijke koppen zijn te vinden bij andere Vlaamse kranten en op de website van Radio 1. Aanleiding zijn de artikels van Ludo Van Campenhout en André Gantman in Joods Actueel, waarin zij openlijk de acties van Israël steunen. Telkens worden de meningen van Van Campenhout en Gantman als “afwijkend” gezien van de mainstream. Maar is deze pro-Palestijnse stroom wel mainstream? Is het de opinie van de meerderheid of deze van de luide minderheid? Vast staat wel dat van de ongetwijfeld goed bedoelde doch sterk eenzijdige intenties van deze stroom niet veel meer over blijft. Mensen met andere opinies wordt duidelijk gemaakt deze niet te ventileren, of zoals Peter Mertens het verwoord:

De uitspraken van waarnemend Antwerps burgemeester Ludo Van Campenhout over zijn “200% steun” (sic) aan de Israëlische agressie en kolonisatie zijn 100% verwerperlijk als burgemeester en een schande voor alle Antwerpenaren. De Antwerpse burgemeester is daarmee één van de zeldzame burgemeesters op aarde die zo openlijk de kant kiest van de Israëlische onderdrukking. Dat is niet de mening van de meerderheid van de Antwerpenaren. Als burgemeester moet Van Campenhout het algemeen belang van de stad Antwerpen laten primeren, in plaats van een neokoloniale agressie goed te keuren. De man mag wat mij betreft aftreden.

(Facebook van Peter Mertens, 7 augustus 2014)

Het woord “verwerperlijk” is mij vreemd, maar verwerpelijk is de houding van Mertens die Van Campenhout zijn grondwettelijke rechten ontzegt. Het is de locoburgemeester geoorloofd openlijk de zijde te kiezen van Israël in dit conflict evenals het Mertens geoorloofd is om openlijk de zijde te kiezen van Hamas.

Erger wordt het wanneer deze pro-Palestijnse stroom berichten de wereld instuurt die foutief blijken te zijn en beelden gebruiken die niet van dit conflict afkomstig zijn (BBC-News, 2014; Goetstouwers, 2014).  En helemaal vreselijk wordt het wanneer het lijden van het Palestijnse volk en het berichten daarover wordt aangewend als legitimatie voor anti-joodse en racistische uitlatingen. De recentelijke uitlating van CD&V’er Hassan Aarab werd weliswaar door de samenleving scherp veroordeeld, maar anderen doen rustig verder. Niemand die daartegen in opstand komt. Hun haat en minachting voor het Joodse (en vaak ook Westerse) volk is er niet minder om. Mensen als de u wel bekende Dyab Abou Jahjah zijn hier meester in. Jahjah schrijft op Twitter:

Advertentie

Good that everybody is worried about minorities in #Iraq. The Salafonazis of ISIS must be destroyed! Too bad Zionazis stay protected. #gaza

(Abou Jahjah, 7/08/14 23.09)

 Antisemitism is a European racist white supremacy ideology. We people of the south cannot be white supremacist we just hate our colonizers!

(Abou Jahjah, 2/08/14 23.20)

If this Zionazi terrorist was caught by the resistance Obama and the EU will cry & media will say “kidnaped” soldier. http://t.co/ToVrtvIm2r

(Abou Jahjah, 2/08/14 22.12)

#Gazacaust by #Zionazis who by #ethniccleansing in #Palestine built #racist #colonial #apartheid state #Israel. #FreePalestine #resist

(Abou Jahjah, 2/08/14 02.02)

@BarackObama you want the captured Zionazi terrorist freed but the people he was slaughtering when he was captured can rot in Zionazi jails

(Abou Jahjah, 1/08/14 22.14)

Dit zijn enkel nog maar de citaten uit augustus van dit jaar. De verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog, waarbij Israël gelijk wordt gesteld aan het Derde Rijk zijn legio. Op zijn website gaat Abou Jahjah nog verder:

Resistance with the gun, with the word, with art, through boycott, through mobilisation, protest, diplomacy. One effort building up one national and international anti-zionist and anti-apartheid […] The Story that goes like this “both Israelis and Palestinians should stop the violence and the madness in Gaza” is like the story that went like this: ” Both the Nazis and the jews should stop the violence and the madness in the Warsaw ghetto”  That was clearly support for the Nazis and this is clearly support for Israel. Anybody equating the violence of the oppressor with the resistance of the oppressed against it, is either totally disinformed, morally corrupt, or an agent of the oppressor.

(Abou Jahjah, 2014b)

De vergelijking tussen de huidige situatie en de Holocaust valt buiten elke vorm van enig fatsoen. Daarbij is de vergelijking van de situatie van de Palestijnen nu met deze van de Joden in de ghetto’s ongepast en op lucht gebaseerd.

Voor zulke uitspraken is er in een open, warme, multiculturele en rationele samenleving geen plaats. Want Antwerpen IS multicultureel, ondanks wat velen roepen. Het is het altijd al geweest. Een ontmoetingsplaats en smeltkroes voor vele culturen uit de hele wereld die er steeds in geslaagd is om zonder conflict en in een sfeer van openheid de verschillende culturen met elkaar te verzoenen. De aanwezigheid van hindoes, boeddhisten, joden, sikhs, moslims en ga zo maar verder, zijn in deze stad geen verschijning van de twintigste eeuw. Het is ingebakken in de cutuur, de sfeer en de architectuur van de stad, in de aard van de Antwerpenaar.

Jammer genoeg blijft er van die warme, multiculturele en rationele samenleving weinig over. Verantwoordelijk hiervoor zijn de extremistische kernen die zich vanuit een zichzelf aangemeten slachtofferrol ontwikkeld hebben en de andere aanwezige opvattingen,  religies, culturen en volkeren wensen te onderwerpen en te onderdrukken. Het openlijk oproepen van Abou Jahjah tot gewapend verzet, ongeacht of het hier of ginder is, is weerzinwekkend en getuigt van bekrompenheid en een ziekelijk (seculier) extremisme. De man mag zich dan inspireren op Malcolm X, een voorbeeld voor de mensheid is hij zeker niet. Ook Peter Mertens niet, want laten we nooit vergeten dat hij een ideologie aanhangt die meer doden op haar geweten heeft dan het nazisme en het fascisme samen.

Bibliografie

Abicht, Ludo, & Gantman, André. (2009). Israël-Palestina, Tweespraak over oorzaken en oplossingen. Kapellen: Pelckmans.

Abou Jahjah, Dyab. (2014a). Twitter.   Retrieved August, 8th, 2014, from https://twitter.com/Aboujahjah

Abou Jahjah, Dyab. (2014b). What and how? And what about armed resistance?   Retrieved August, 8th, 2014, from http://www.aboujahjah.org/dyabs-blog/what-and-how-and-what-about-armed-resistance

BBC-News (Producer). (2014, August 8th, 2014). #BBCtrending: Are #GazaUnderAttack images accurate? [Video] Retrieved from http://www.bbc.com/news/magazine-28198163

Goetstouwers, Maarten (2013, December 13th). [The clash of civilizations : was Huntington right? – Interview with André Gantman].

Goetstouwers, Maarten. (2014). Intifada.   Retrieved August, 8th, 2014, from http://www.maartengoetstouwers.eu

Huntington, S. P. (1993). The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, 72(3), 22-49. doi: Doi 10.2307/20045621

Mertens, Peter. (2014).   Retrieved August, 8th, 2014, from https://http://www.facebook.com/peter.mertens.39

Van Wiele, Sacha. (2014a, August 8th, 2014). Antwerpse schepenen steunen actie van Israël, newspaper article, Gazet Van Antwerpen, p. 4.

Van Wiele, Sacha. (2014b, August 8th, 2014). Ook André Gantman (N-VA) steunt Israël en veroordeelt Van Ranst, Gazet Van Antwerpen. Retrieved from http://www.gva.be/cnt/dmf20140808_01209335/ook-andre-gantman-n-va-steunt-israel-en-veroordeelt-van-ranst