Schoolraad vraagt ontslag lerares na anti-joodse uitspraken

nvp

De ouderraad van de Jesode Hatora – Beth Jacob school in Antwerpen eist in een brief aan de directie het ontslag van een lerares die op Facebook antisemitische uitspraken deed. Nathalie Van P**** schreef op de Facebookpagina van Gazet Van Antwerpen dat joden “mega grote racisten” zijn. Ze maakt dat statement als ‘ervaringsdeskundige’ omdat ze in een Joodse school werkt.

De ouderraad spreekt van “hallucinante onverdraagzaamheid, haat en antisemitisme”.

De lerares vindt in één adem het “Joodse volk” ook het “meest moeilijke en wereldvreemde” dat ze kent.

Hieronder kan u de brief lezen die de ouderraad richtte aan directeur Moshe Mund:

Advertentie

Geachte directeur Mund,

Er is de laatste dagen heel wat commotie ontstaan naar aanleiding van een ‘post’ op Facebook van een van uw leerkrachten, namelijk Nathalie Van P****.

Op de vraag van Gazet van Antwerpen of de belastingsbetaler moet opdraaien voor de kosten van de beveiliging der Joodse scholen werd er duchtig heen en weer gediscussieerd.

De ouders reageren geschokt en gefrusteerd op dergelijk vertoon van onverdraagzaamheid en haat. Dergelijke veralgemenende, antisemitsche berichten vallen in een democratie niet goed te praten.

Dat de opmerkingen van een lid van het onderwijzend personeel komen, is ronduit hallucinant.

Wij proberen als ouders onze kinderen normen en waarden mee te geven. Wereldvreemdheid en racisme zijn uitgerekend de attitudes die we schuwen. Wij staan voor de dagdagelijkse taak om onze kinderen tot moderne, welopgevoede jongvolwassenen te laten opgroeien die met grote verantwoordelijkheidszin hun plaats in onze maatschappij kunnen vinden. Dit allemaal volgens de wetten van onze Thora, onze eeuwenoude cultuur en religie.

Het is juist die combinatie die onze school uniek maakt. Een school die al 120 jaar niet alleen rabbijnen maar ook dokters en advocaten voortbrengt. Een school waar kinderen  tot volwaardige leden van onze Belgische maatschappij gevormd worden, maar steeds volgens de normen en waarden van ons geloof en met de Thora als leidraad.

Advertentie

Dat een leerkracht op een dergelijke manier haar gal spuwt kan niet door de beugel. Door eigenhandig aan te geven dat zij in een Joodse school werkt – wat in haar ogen van haar een expert ter zake zou maken – wekt zij de indruk dat dit niet enkel haar eigen mening is, maar eerder een voldongen feit.

Als ouders zien wij  niet in hoe deze bekrompen manier van denken verenigbaar is met het beroep van leerkracht, laat staan in het geval van een leerkracht die in plaats van Joodse kinderen op te voeden hen kleineert, schoffeert en stigmatiseert.

Wij vragen ons echt af wat zij op deze school doet. De ouders die ons contacteerden zijn unaniem: “niet op onze school, niet voor onze kinderen!”

Ook de leerlingen – die dus niet zo wereldvreemd zijn – hebben haar hersenspinsels gelezen. Hoe kan zij nog voor deze leerlingen staan? Moeten deze jonge mensen daar respect voor opbrengen? Is dit het voorbeeld van integratie dat wij onze kinderen willen meegeven?

Een leerkracht die openlijk uitkomt voor haar gebrek in vertrouwen in haar eigen leerlingen, die ze daarenboven beledigt en stigmatiseert, is de naam leerkracht niet waardig.

Wij – leden van de ouderraad – vinden dat dergelijke antisemitische, haatdragende boodschappen niet door de beugel kunnen. Het geschreven en publiekelijk karakter van haar haatspuwerij zorgen ervoor dat u de zaken niet kan negeren. Naar onze bescheiden mening is hier voldoende reden om de betrokkene om dringende redenen te ontslaan.

Met klem vragen wij u – namens de ouders – om de juridische dienst van de school te raadplegen i.v.m. mogelijke sancties. In ieder geval is het volgens ons uitgesloten dat dergelijk persoon les geeft aan onze kinderen. Dit verdienen onze kinderen niet!

Wij zijn ervan overtuigd dat de school andere, meer passende taken, voor haar kan vinden.

Met de hoop op concreet gevolg,

de leden van de ouderraad;