Over het bezoek van minister Crevits bij de 120ste verjaardag van Joodse school

jesode
Minister Crevits was aanwezig bij de viering van 120 jaar Jesode Hatora (Foto: Daniel Benjamin)

In de joodse traditie wensen we de jarige een voorspoedig leven tot aan zijn 120ste levensjaar. Ook al is het bereiken van die gezegende leeftijd een grote zeldzaamheid voor mensenkinderen, het streven ernaar is dat dus niet. De feestelijke uitzondering in onze gemeenschap betreft vandaag niet een persoon maar een leerinstelling. De Jesode Hatora – Beth-Jacobschool vierde de voorbije maand haar honderdtwintigste verjaardag.

Terry Davids
(dit artikel verscheen in Joods Actueel van oktober 2014)

Op de viering waren heel wat prominenten aanwezig waaronder kersvers minister van Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V) die speciaal hiervoor heel haar agenda overhoop gooide. Schepen Philip Heylen verdient alvast een pluim voor zijn inzet om deze verwezenlijking voor elkaar te krijgen.

Elk kind in de lagere school kan de woorden vaas, bloem en water in één cirkeltje rangschikken omdat ze bij elkaar horen. Elk kind in een Joodse school kan dit eveneens met de woorden leven, leren en jodendom. De leerlingen van de jarige Jesode Hatora kunnen dat woorddrietal zelfs in het vet omcirkelen. De school vormt als geen ander de belichaming van het Joodse leven én leren in ons land. De hoogstaande pedagogische kwaliteiten waarmee deze leerinstelling generaties geloofsgenoten omarmde, resulteerden in een schare oud-studenten die elk op zijn of haar manier een gewaardeerde bijdrage leveren aan onze samenleving. Een beter vehikel om integratie vorm te geven bestaat haast niet. Integratie zonder assimilatie welteverstaan, want de school biedt naast het regulier onderwijs ook een allesomvattende joods onderwijsprogramma.

Dat er families zijn waarvan vandaag de vierde generatie op dezelfde schoolbanken zit, daar kan ook Joods Actueel van meespreken. Mijn vader Louis Davids – een halve eeuw lang hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad – liep er school tot 1941. De anti-Joodse politiek van de nazi-bezetter maakte abrupt een einde aan diens schoolcarrière. Voor mijn zus en ikzelf koos papa dezelfde onderwijsinrichting terwijl ook wij wisten dat Jesode Hatora – Beth-Jacob de beste joodse school was voor onze kinderen. Nu, zeventig jaar later, lopen ook de achterkleinkinderen van Louis, de zoontjes van onze hoofdredacteur Michael Freilich, er school.

Advertentie

Zoals gezegd werd de school in 1941 door de nazi’s gesloten. Louis Davids werd kort daarna door de conciërge verraden en op die manier aan de nazi’s overgeleverd. Welke redenen kon zij hebben om Joodse kinderen bij de Gestapo aan te geven? Het ongelukkige citaat van Jan Jambon, de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, dat collaborateurs wel “hun redenen hadden” kwam dan ook hard aan in de gemeenschap.

Ondanks een snelle rechtzetting bleven zijn woorden nazinderen. Het moet gezegd worden dat Jambon uit eigen initiatief jaren geleden contact opnam met Joods Actueel waarbij hij zijn steun voor de joodse gemeenschap duidelijk vooropstelde en dat op een ogenblik waar er van een mandaat als minister in de verste verte geen sprake was. Terwijl in Vlaanderen de mythes over de collaboratie al lang weerlegd zijn door het werk van historici als Bruno De Wever, Sophie De Schaepdrijver en Aline Sax, is er nog steeds een strekking binnen de Vlaamse beweging die nog altijd blijft beweren dat de collaboratie idealistisch geïnspireerd was.

Misschien is hierbij een rol weggelegd voor minister Hilde Crevits? Want tot op heden is Holocaustonderricht niet expliciet opgenomen in de eindtermen, ook al beloofde de voormalige onderwijsminister Frank Vandenbroucke daar het nodige voor te doen. Zijn opvolger Pascal Smet, eveneens sp.a, slaagde daar evenmin in. (Aan Franstalige kant is dat wel het geval). Gezien de actualiteit én het bezoek van de minister van Onderwijs aan de Joodse school is dit misschien het geknipte moment om daar
alsnog werk van te maken tijdens deze legislatuur.

Een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de school en hoogtepunten uit de toespraken van de prominenten kan u lezen in ons magazine van oktober 2014. Nog geen abonnee? Klik dan hier.