Links front tegen Israël in de Antwerpse gemeenteraad

Banden smeden met Israëlische bedrijven. Op de foto, schepen Caroline Bastiaens (CD&V) via Twitter

In gezelschap van de Antwerpse schepen Caroline Bastiaens (CD&V) trokken een aantal bedrijfsleiders vorige maand op handelsmissie naar Israël. Bedoeling van de missie was het aanhalen van internationale banden in het kader van een snel evoluerende digitale wereld. De keuze voor Israël ligt voor de hand gezien de faam die het land verwierf als voortrekker op het gebied van technologische vernieuwing. Het economische initiatief kreeg zowel kritiek van de oppositie als bijval van de meerderheid. 

De Partij van de Arbeid (PvDA) uitte haar kritiek met een motie om niet langer economische zendingen vanuit de Scheldestad naar Israël te organiseren. Het document werd ondersteund door sp.a en Groen. De meerderheidspartijen NV-A, CD&V en Open VLD hielden echter voet bij stuk en oordelen dat het voorstel de facto op een boycotactie van Israël neerkwam en zien dat hoegenaamd niet zitten.

Volgens gemeenteraadslid Axel Polis (OpenVLD) is het verzoek van de links gesitueerde partijen ingegeven door wat hij omschreef als “de rabiate anti-Israëlhouding van de PvdA die daarmee probeert het Midden-Oostenconflict naar Antwerpen te importeren”.

Gantman noemt motie “Hypocriet”

André Gantman (N-VA) is niet verrast door de houding van links: “In 2016 hebben ze ook al een motie ingediend omdat toen de vriendschapsbanden tussen de havensteden Haifa en Antwerpen nieuw leven werd ingeblazen”. Volgens Gantman toont deze actie van PvdA “hun strijd tegen het bestaansrecht van Israël, een democratisch land. En bovendien is het hypocriet ,want zonder uitzondering gebruikt men wel smartphones en tablets die dankzij ‘verfoeilijke Israëlische technologie’ ontwikkeld werd”.

Advertentie

Schepen Caroline Bastiaens (CD&V) zei geen begrip te tonen voor de oproep tot boycot: “Antwerpse bedrijven hebben er alle baat bij internationale banden te smeden in het kader van een snel evoluerende digitale wereld”, was haar conclusie.

Geen reactie

Op de emailvraag van Joods Actueel aan Wouter Van Besien, de Antwerpse Groen voorman, met de vraag waarom zijn partij dit soort anti-Israël oproepen ondersteunt kregen we geen antwoord.