Debat op Terzake na opiniestuk Michael Freilich over cordon tegen PVDA

In het duidingsprogramma Terzake vond  er maandagavond een debat plaats  tussen Michael Freilich en Peter Mertens (PVDA+) naar aanleiding van het opiniestuk van onze hoofdredacteur.

Bekijk op volgende link het introductiefilmpje
en bekijk hier het debat

Ter staving van de verschillende argumenten plaatsen wij hieronder enkele links.

PVDA feliciteert Noord-Korea in 2011

Advertentie

Intal bloeddrinkers 1  Intal bloeddrinkers  2  – Intal bloeddrinkers 3  – bloedend logo Israëlische geneesmiddelenbedrijf (dokters met  PVDA partijlid Kris Mercxk)

Syrië, schuld van het westen (door Bert De Belder is ook partijlid PVDA)

Joodse pop verbrand tijdens betoging in Antwerpen AEL en Othmann

Vice MP Waals Gewest Marcourt “PVDA is gevaarlijk voor democratie”

Marxist Ludo Abicht waarschuwt voor PVDA

Tekst over Joodse wereldheerschappij op site PVDA magazine

PVDA en de zaken die het daglicht niet mogen zien vandaar geheime congressen

Advertentie

In haar partijprogramma voor de stadsverkiezingen in Antwerpen 2012 een oproep tot samenwerking  tussen Antwerpen en de  Cubaanse dictatuur en vervolgens een oproep om  uiterst eenzijdige standpunten tegen Israël in te nemen en alléén maar Israël en ook moet de stad de “zionisten” afwijzen.

Zo lees je op pagina 39

Verdediging van het internationale recht in Israël en Palestina
Door de aanwezigheid van een grote Joodse en Arabische gemeenschap in Antwerpen is het voor de stad heel belangrijk om consequent het internationale recht te verdedigen tegenover de Israëlische bezetting van Palestina. Een duidelijke stellingname voor het respect voor het Jodendom enerzijds en voor duidelijke  afwijzing van het zionisme anderzijds, kan bijdragen tot een beter samenleven van de verschillende gemeenschappen in Antwerpen. Deze basisopstelling is ook noodzakelijk voor vrede in Palestina. De stad kan hierin een belangrijke bijdrage leveren door de stelling te ondersteunen dat Israël het internationale recht moet respecteren en toepassen: Israël moet de bezetting, de kolonisatie en de afsluiting van de Palestijnse gebieden (de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem) stopzetten.