Verhoogde veiligheidsmaatregelen in Antwerpse synagogen


Naar aanleiding van de aanslag op een synagoge in Pittsburgh, in de Verenigde Staten, komen er in Antwerpen extra veiligheidsmaatregelen in synagogen. Dat maakte de interne veiligheidsdienst van de gemeenschap, Shmira, bekend aan Joods Actueel.

De Joodse instellingen staan reeds onder verhoogde terreurdreiging, niveau 3, wat betekent dat er militairen en extra politiebewaking is. Maar omdat je geen 24 uur per dag een agent kan plaatsen voor elke synagoge, zal de gemeenschap nu zelf een tandje bijsteken.

Per instelling zullen een aantal mensen worden aangeduid als toezichthouder voor de veiligheid. Het is hun taak om verdachte personen of pakjes te controleren en te melden aan de politie. Ook zullen zij er op toezien dat ramen en deuren goed afgesloten zijn.

De gemeenschap in ons land heeft in het verleden reeds aanslagen gekend, dat was o.a. het geval in het Joods Museum van Brussel enkele jaren geleden en een resem aanslagen in de jaren ’80.

Advertentie

Het Forum der Joodse Organisaties verspreidde vandaag volgend persbericht over de aanslag in Pittsburgh:

Namens de Joodse gemeenschap in België biedt het Forum de innige deelneming aan de slachtoffers en hun nabestaanden aan. Het Forum der Joodse Organisaties heeft met verslagenheid en ontzetting kennisgenomen van de antisemitische moordactie door een gewapende man op een synagoge in Pittsburgh.

Het Forum wijst erop dat de barbaarse en lafhartige aanslag (gepleegd door een Amerikaanse antisemitische rechts-nationalist) mede werd gefaciliteerd door een volstrekt gebrek aan beveiliging ter plekke. Of een bewapende veiligheidsman de aanslag mogelijk had weten te voorkomen (zoals door president Trump opgemerkt) kan niet met zekerheid worden gezegd.

Het is daarentegen wel een empirisch bewezen feit dat criminelen en terroristen doorgaans de gemakkelijkste doelwitten zoeken. De afwezigheid van enig zichtbare beveiliging bij de synagoge in Pittsburgh heeft de dader er evident toe doen besluiten juist daar zijn dodelijk vuur te verspreiden. De Belgische Joden zijn wat dat betreft – helaas – “ervaringsdeskundigen”.

De eerste aanslag op een Joods doel in België vond plaats in 1980 in Antwerpen toen het vuur werd geopend op een groep jongeren van een Joodse jeugdvereniging. Een 16-jarige jongen verloor daarbij het leven en tal van anderen raakten gewond. Een jaar later ontplofte een autobom voor de Portugese synagoge in Antwerpen waarbij drie mensen werden gedood en ruim honderd gewonden te betreuren waren. In 1982 was de Grote Synagoge in Brussel het doelwit waar vier gewonden vielen.
In 2014 vond een aanslag plaats op het Joods Museum in Brussel waarbij vier doden te betreuren waren.

De grootste aanslag zou in 2016 plaatsvinden toen islamistische terroristen dood en verderf op de luchthaven van Zaventem zaaiden en 31 mensen het leven lieten en 270 gewond raakten. Alhoewel Zaventem geen specifiek Joods doel was hadden de daders het voornemen zoveel mogelijk Joden en Amerikanen op de luchthaven te doden. Sindsdien hebben de federale en de lokale overheden Joodse instituties in ons land zichtbaar zwaarbeveiligd.

Het Forum wijst erop dat antisemitisme niet zwaar genoeg bestreden en bestraft kan worden. Helaas vindt het gif te vaak en gemakkelijk zijn weg naar de media waar met een beroep op de vrijheid van meningsuiting of onder het mom van antizionisme Joden worden geviseerd, gestigmatiseerd en belasterd. Jammer genoeg worden evidente signalen van (latent) antisemitisme niet of te laat opgepikt. Waakzaamheid is en blijft dan ook geboden!

Advertentie