Chanoekaviering voor het eerst op plein voor gerestaureerde Oostendse synagoge

Prachtige glasraam met davidster met cirkelronamenten in de Oostendse synagoge
Prachtige glasraam met davidster en dierenriemtekens in de Oostendse synagoge

Op zondagnamiddag 1 december vierde de Joodse Gemeenschap van Oostende het Chanoekafeest. De grote menora was voor het eerst op het vernieuwde Van Maestrichtplein voor de prachtig gerestaureerde synagoge geplaatst. Om 17 uur stipt startte rabbijn Armand Benizri de ceremonie, bijgestaan door zijn jongste zoon Lior.

De Oostendse burgemeester, Jean Vandecasteele, en  prof. baron Julien Klener, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en zelf van Oostende afkomstig, woonden de plechtigheid bij.  Ook pastoor em. Aymar Michiels, van de nabijgelegen St. Jozefskerk was present.  Zij werden om beurten uitgenodigd om een kaars  aan te steken. De viering kreeg door de aanwezigheid van vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen een interreligieus karakter.

Soefganiot en chocolademelk

Het traditionele aansteken van de kaarsen werd in de loop van de namiddag gevolgd door een bijzonder geslaagd kinderfeest met de nodige animatie. Vooral de clown kon op de nodige bijval van het jeugdige chanoekavolk rekenen. Tenslotte werden alle aanwezigen in de synagoge uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met een kopje warme chocolademelk of koffie. Daar kregen de kinderen ook nog een cadeautje. Uiteraard ontbraken ook de typische joodse oliebollen, de lekkere soefganiot, niet op deze editie van de Oostendse Chanoekafeestelijkheden.