Focus-TV over protest bij Club Brugge & reactie Gantman

Kijk via volgende link naar de reportage van West Vlaanderens FOCUS-TV. Daarin komt ook de gouverneur van de provincie Carl Decaluwé (CD&V) aan het woord. Ondertussen pleit André Gantman voor een totaal andere aanpak voor deze problematiek.

https://www.focus-wtv.be/nieuws/3-jaar-stadionverbod-voor-10-clubsupporters-voor-zingen-anti-joodse-liederen

Wij kregen volgende reactie van André Gantman, gemeenteraadslid in Antwerpen voor de N-VA:

André Gantman

De sanctie opgelegd door club Brugge t.a.v. de antisemitische supporters is een schande en een intrieste klucht. Enkele matchen missen en daarmee is de kous af? De Joden zullen zich wel koest houden zeker?

Advertentie

Het wordt hoogtijd dat de Joden het geweer van schouder veranderen en  zich veel assertiever zouden opstellen Talloze incidenten tonen aan dat wetten, resoluties, herdenkingsplechtigheden en dergelijke meer geen afdoende instrumenten zijn om het antisemitisme efficiënt te bestrijden De resultaten van de  recente onderzoeken op Europees niveau zijn kristalhelder; het antisemitisme is opnieuw in opmars

De strijd tegen antisemitisme wordt al te dikwijls reactief en desgevallend repressief gevoerd. Het wordt hoogtijd dat deze strijd proactief op onderwijsniveau zou worden gevoerd.

Een dergelijk initiatief zal ongetwijfeld bijdragen tot de verwezenlijking van een inclusieve maatschappij, een onontbeerlijk bestanddeel van de democratie.