Keren Kayemeth LeIsrael – het Joods natuurfonds bij uitstek

Hold The World #2Keren Kayemeth LeIsrael is een Israëlische milieuorganisatie die ouder is dan de staat Israël. Om exact te zijn 106 jaar oud! Daarmee is het de oudste milieuvereniging ter wereld. Deze vroege aandacht voor het milieu in Israël is te verklaren uit simpele noodzaak, tweederde van het grondgebied van het Heilig Land is woestijnachtig.

Wereldwijd geniet de vereniging vermaardheid om zijn expertise en inspanningen voor bebossing. KKL is in Engelstalige landen ook bekend onder de naam JNF, wat staat voor Jewish National Fund. Bij het grote publiek is KKL het best bekend door haar boomplantingsacties. Dat ze ook zorgden voor een netwerk van fietspaden doorheen het land, voor de aanleg van parken en recreatiegebieden in Israël, met aandacht voor toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, is minder bekend maar wel een feit. Met educatieve programma’s maakt KKL jeugdige Israëli’s bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor de natuur.

Op 18 juni werd Brusselaar Jean-Pierre Haber verkozen tot nieuwe voorzitter van KKL België en Luxemburg. Voorzitter Haber liet weten dat hij de lokale afdeling van deze organisatie met de hulp van zijn bestuursteam een nieuw elan wil geven. Reden voor Joods Actueel om de vereniging van nader bij te bekijken en hem enkele vragen te stellen.

Joods Actueel: Kan u omschrijven wat de missie van KKL België is?
J.P. Haber: Het woord ‘kayemeth’ heeft als stam het Hebreeuwse ‘kayam’ en dat betekent ‘het bestaan’, het ‘zijn’ in de meeste pure zin van het woord. Bestaan met de hulp van de bomen, van hun stronken en van hun takken en vruchten. Dat is fundamenteel: het leven bestaat slechts bij de gratie van bossen en water. Dat is zo voor Israël maar hetzelfde geldt voor de hele wereld. Sinds 1901 vertaalt onze vereniging dat in wat wij duurzame ontwikkeling noemen. Inmiddels is dat een moderne term geworden dankzij een juiste milieuopvoeding en goede communicatie. De Belgische KKL afdeling is zelfstandig zoals trouwens alle andere afdelingen van de vereniging. Onze statuten voorzien educatieve en communicatieve acties over het belang van aanleg van parken, bebossing en de constructie van waterbekkens. De nationale afdelingen stemmen hun activiteiten niet alleen op de Joodse gemeenschappen af maar op de hele Europese gemeenschap.

Joods Actueel: U hebt het vaak over een nieuwe aanpak, waarom is dit nodig?
J.P. Haber: In Israël en in een aantal andere landen is er rond duurzame ontwikkeling een duidelijke sensibilisering gebeurd. Dat willen we ook in België bereiken. Daarvoor hebben we een nieuwe communicatiestrategie nodig. In het verleden hebben we interessante projecten gerealiseerd maar KKL heeft thans nood aan een nieuwe dynamiek om als vereniging te overleven.

Advertentie

Nu is het belangrijk om nieuwe initiatieven te ontplooien: ik denk aan bloemenwinkels die in plaats van een ruiker bloemen het mogelijk maken dat je bij een feestelijke gelegenheid een boom laat planten. Bomen zijn in! Eigenlijk zou elke Belg jaarlijks een twaalftal bomen moeten planten om zijn individuele ecologische voetafdruk uit te wissen.

Tot vandaag waren er vooral projecten rond het aanplanten van bomen en de aanleg van wandelpaden. Maar ons objectief is ook om projecten rond waterwinning op te zetten. Water is thans het allerbelangrijkste voor Israël, maar ook voor veel andere landen. We gaan nu op beide thema’s focussen.

Joods Actueel: Heeft KKL al projecten opgezet rond waterbeheer?
J.P. Haber: Jazeker, KKL financierde immers meer dan tweehonderd waterreservoirs die een kwart van al het water aanlevert voor de landbouw. Israël dat door de aanhoudende droogte kampt met tekorten in haar eigen watervoorziening, is wel de absolute pionier inzake water technologie. Het land is een expert wat water-recyclering betreft met nieuwe zuiveringstechnieken ondermeer met ultraviolet licht. Joodse pioniers ontwikkelden ook een waterbesparende landbouwtechniek die bekend staat als druppelirrigatie. Een ander watersegment waar Israël wereldleider is; de ontzouting van zeewater.

Nu andere landen ook voor het eerst met watertekorten kampen doen ze daarvoor dringend beroep op de Israëlische deskundigheid terzake. Spanje bijvoorbeeld, dat nu ook af te rekenen heeft met een tekort aan water, gaat samenwerking aan met de Israëlische watertechneuten. De Spaanse pers die eerder een negatieve beeldvorming over Israël bepaalde begint nu uit een ander (water)vaatje te tappen. Over een positief neveneffect gesproken.

Joods Actueel: Waar haalt een voorzitter van KKL zijn passie voor natuurproblematieken vandaan?
J.P. Haber: Ik hecht al zeer lang belangstelling voor duurzame ontwikkelingen. Ik ben geboren en opgegroeid op het platteland in Limoges, ik verbleef vaak in de woestijn in Israël en bezocht verschillende kibboeten. Mijn belangstelling komt doordat ik inzag hoe belangrijk dit wel is voor de toekomst, voor onze kinderen. Ik ben al jaren actief in Joodse verenigingen en in het verleden was ik ondervoorzitter van het CCEJB en van Radio Judaica. Mijn inzet op dit terrein en mijn zorg voor de toekomst is mijn persoonlijke bijdrage aan de Joodse gemeenschap van België.
Joods Actueel: Welke inkomsten heeft KKL België, zijn er ook subsidies van de overheid?
J.P. Haber: Subsidies zijn er niet, dat betekent dat onze inkomsten komen uit de giften voor de projecten zoals de boomaanplantingen, schenkingen en tenslotte nog een zeer belangrijke bron van inkomsten, de nalatenschappen van mensen die onze werking op die manier willen steunen. De fondsen betalen het lokaal secretariaat natuurlijk maar het is belangrijk dat het grootste deel van de inkomsten effectief naar Israël blijft gaat, dat is fundamenteel.

Gelukkig staat KKL er niet alleen voor, er zijn nog bewegingen die onze inzichten delen. De Europese week van het bos is voor onze vereniging een unieke gelegenheid om samen te werken met andere milieubewegingen. Ook Greenpeace bijvoorbeeld blijkt nu het belang van bomen te promoten. Vandaar dat het ook belangrijk is dat we gaan samenwerken met anderen milieubewegingen. We gaan deze samenwerking opstarten in september bij de voorbereiding van onze deelname aan de Europese Week van het bos. Ter gelegenheid daarvan organiseren we op 19 oktober een grote boswandeling in Brussel waarop Joodse en niet-Joodse wandelaars welkom zijn. Ik hoop dat de minister van Milieu aanwezig kan zijn om een boom te planten want dat zou de actie alvast grotere ruchtbaarheid opleveren. We zorgen trouwens ook voor bussen vanuit Brussel en Antwerpen naar de juiste locatie. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd.
Meer info: www.kklbe.be