Jambon: “Gazavloot is een vorm van terrorisme die wij veroordelen”

Jan Jambon: “Vloot is vorm van terrorisme”
Els Demol: “Deze actie is compleet fout!”

De N-VA is allerbehalve opgezet met de campagne van Free Gaza om volgende week een nieuwe vloot naar Gaza te sturen. Ook vier Belgen nemen dit jaar deel aan de actie. Federaal kamerlid Els Demol heeft dan ook een woordje uitleg gevraagd aan minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere.

In haar vraag aan de minister verwees Demol naar de uitspraken van de Israëlische gezant bij de VN die verklaarde dat “het verstrekken van humanitaire hulp een vals voorwendsel is van de organisatie. Ook vertonen enkele deelnemende organisaties nauwe banden met extremistische en terroristische organisaties”

Els Demol, die ook nog actief is als schepen in Herent, zei tegen Joods Actueel dat deze actie “meer dan gekleurd is”. Volgens haar is  het duidelijk dat de deelnemers hiermee een politiek standpunt innemen en geen humanitair standpunt.  “Dit is compleet fout, die mensen zijn uit op een provocatie. Als ze echt bezorgd zijn  om de Palestijnen dan dienen ze via de geëigende kanalen hulpgoederen te leveren, dat heeft VN  Secretaris-Generaal Ban Ki-Moon al verklaard op 27 mei”.

Joods Actueel contacteerde ook N-VA boegbeeld Jan Jambon, die verklaarde dat de parlementaire vraag van Demol geen soloslimactie is maar dat zij daarmee het partijstandpunt vertegenwoordigt. “Wij zien dergelijke actie als een vorm van terrorisme en veroordelen dit ten stelligste. We weten nog dat er vorig jaar terroristen aan boord zaten, daarom veroordelen wij dit initiatief”.

Volgens Els Demol zit de N-VA trouwens op dezelfde golflengte als de Britse regering en de VN: “Ook David Cameron, premier van het Verenigd Koninkrijk, verklaarde op 3 maart van dit jaar dat Israël het recht heeft om schepen op te zoeken die Gaza bevoorraden” aldus de politica.

Advertentie

Het federaal kamerlid stelde volgende vragen aan de minister
– Deelt u de mening van de VN Secretaris-Generaal dat het zenden van hulp en goederen via legitieme kanalen dient te verlopen?
– Wat was uw reactie op de vraag van Israël om het vertrek van deze missie te voorkomen?
– Hoe schat u de gevaren in voor onze landgenoten die deelnemen aan deze missie?
– Hebt u contact gehad met hen of hun organisaties? Indien ja, wat was uw boodschap en wat was hun reactie?
– Welk standpunt verdedigt u in dit alles op internationale fora?

Politieke context

Michael Freilich van Joods Actueel analyseert: “Met deze forse uithaal neemt de N-VA een duidelijk nieuw standpunt in, terwijl hen vroeger eerder een ambivalente houding werd toegeschreven op vlak van buitenlandse politiek. De partij volgt hiermee de conservatieve lijn van de Britse premier Cameron en tevens van de Nederlandse politiek, waar verschillende partijen zich tegen de Gaza vlootactie hebben uitgesproken. Dit in tegenstelling tot de centrumpartijen openvld en CD&V die aan de hele kwestie geen ruchtbaarheid geven.

Het is ons ook opgevallen dat de N-VA  sinds enkele maanden actief bezig is parlementaire vragen te stellen als een manier van steunbetuiging aan Israël. Het probeert hiermee mogelijk wind uit de zeilen te halen van het Vlaams Belang.”