Hooggerechtshof in California verwerpt anti-besnijdenisvoorstel

Eerder berichtte Joods Actueel al over de heisa die in Californië is ontstaan over een voorstel om besnijdenis bij jongens onder de achttien jaar te verbieden. De campagne die het voorstel moet ondersteunen nam behoorlijk antisemitische vormen aan. Onze vorige berichtgeving hierover kan u  hier lezen.

Het anti-besnijdenisvoorstel zou in november op de agenda komen van het stadsbestuur van San Francisco maar een rechter van het Hooggerechtshof in California, Loretta Giorgi, oordeelde nu dat het stadsbestuur niet bevoegd is om dit voorstel te behandelen. De rechter stelt vast dat besnijdenis een wijd verspreide medische praktijk is. Een wet in Californië verbiedt de overheid te oordelen of medische handelingen al dan niet mogen worden uitgevoerd. Besnijdenis behoort tot de medische expertise van de artsen, die zelf moeten oordelen over de wenselijkheid van de ingreep.

Mocht het voorstel gestemd worden dan zou besnijdenis als een misdrijf worden beschouwd waarop een gevangenisstraf tot één jaar en een boete van duizend dollar staat.

Joodse belangengroepen die samen met moslims en artsen een campagne tegen het voorstel waren gestart, reageerden verheugd op het vonnis van het Hooggerechtshof. Howie Beigelman van de Orthodoxe Unie verklaarde: “Het vonnis van vandaag is een overwinning voor de godsdienstvrijheid, een overwinning voor de Amerikaanse waarden en een overwinning voor alle inwoners van San Francisco”. Ook Daniel Mariaschin, leidsman van B’nai B’rith International reageerde opgelucht: “Het voorstel zou de uitvoering van één van de kernpunten van ons geloof onmogelijk hebben gemaakt.”

Het kamp van de tegenstanders van besnijdenis reageerde dan weer ontgoocheld. Matthew Hess, die aan de basis ligt van het voorstel verklaarde, ondanks zijn ronduit antisemitische stripverhalen, dat niet een specifieke godsdienst werd geviseerd. “Wij onderzoeken of we nog in beroep kunnen gaan.”

Advertentie

Tegenstanders van het voorstel betwijfelen of zo’n beroep veel slaagkansen heeft. Eerder werd een gelijkaardig voorstel om besnijdenis te verbieden in de stad Santa Monica ingetrokken.