Imam op Palestijnse TV: “Moslims hebben de opdracht Joden te doden”

De belangrijkste religieuze leider van de Palestijnse Autoriteit (PA), de moefti Muhammad Hussein verklaarde vorige week dat het doden van Joden door moslims een godsdienstige islamitische betrachting is. Tijdens een bijeenkomst om de 47-ste verjaardag te vieren van de oprichting van Fatah citeerde hij de hadith (Islamitische traditie toegeschreven aan Mohammed): “Het Uur [van de Opstanding] zal niet komen tenzij je de Joden bekampt. De Jood zal zich verschuilen achter rotsen en bomen. Dan zullen de rotsen en bomen roepen: ‘O moslim, dienaar van Allah, een Jood verbergt zich achter mij, kom en dood hem.”  

De moefti is aangesteld door de palestijnse president Mahmoud Abbas. De recentste haattoespraak gebeurde ook tijdens een officiële Fatah-ceremonie. Palestinian Media Watch (PMW) heeft tijdens de Palestijnse terreurcampagne van de intifada tussen 2000-2005 herhaaldelijk aangeklaagd dat deze hadith door Palestijnse geestelijken op de officiële tv-zender werd gebruikt om aan te zetten tot terreuraanvallen. Zij verkondigden hierbij dat het een islamitische verplichting is om Joden te doden. Dat de moefti dit nu herhaalt wijst er op dat deze hadith blijkbaar deel blijft uit maken van de officiële leer van de religieuze instellingen van de PA.

De laatste keer dat de officiële PA-televisie een preek uitzond met deze hadith die oproept om Joden te doden, was in 2010.

Gedurende jaren riep de Palestijnse Autoriteit op tot het doden van alle Joden.  Uit een onderzoek opgezet door het Israel Project vorig jaar bleek dat 73 percent van de palestijnen met dit geloofspunt instemt. [Juli 2011, Greenberg Quinlan Rosner]. De moderator die vorige week de moeftie inleidde op de Fatahbijeenkomst herhaalde een ander islamitisch geloofspunt, namelijk dat de Joden afstammen van apen en zwijnen:
“Onze oorlog met de afstammelingen van apen en zwijnen (de Joden) is een godsdienstoorlog en een religieuze plicht.”

Advertentie

Dit is niet de eerste keer dat de moefti oproep tot haat tegen de Joden in naam van de islam. Tijdens een preek in de Al-Aqsamoskee in 2010 verkondigde hij dat de Joden de “vijanden zijn van Allah”.

Hier volgt de tekst van de uitzending zoals op de Palestijnse televisie uitgezonden:
Moderator: “Onze oorlog met de nazaten van apen en zwijnen (de Joden) is een godsdienstoorlog en een kwestie van geloof. Lang leve Fatah! [Ik nodig u uit], onze eerbare Sheikh.”

PA-moefti Muhammed Hussein beklimt het podium en zegt:
“Zevenenveertig jaar geleden begon de [Fatah-] revolutie. Welke revolutie? De moderne revoltie van de geschiedenis van het Palestijnse volk. Feitelijk is Palestina op zich een revolutie, sinds [kalief] Umar kwam om Jeruzalem te veroveren [637 van onze jaartelling] en die doorloopt vandaag en tot het Einde der Dagen. De betrouwbare hadith (traditie toegeschreven aan Mohammed), zoals die teruggevonden wordt in twee betrouwbare verzamelingen, Bukhari en Moslim, zegt:

“Het Uur [van de Opstanding] zal slechts komen als je de Joden bestrijdt. De Jood zal zich verschuilen achter rotsen en bomen. Dan zullen de rotsen en bomen roepen: ‘O moslim, dienaar van Allah, een Jood verschuilt zich achter mij, kom en dood hem.’ Uitgezonderd de Gharqad-boom [die stil zal blijven]”.
Daarom valt het niet te verwonderen dat je Gharqad [-bomen] ziet rondom de [Israëlitische] nederzettingen en kolonies…”

PA-TV Fatah, 9 januari 2012