Noorse TV bijzonder kritisch voor opruiende Palestijnse Autoriteit

Is er een kentering in TV-land? Noorse TVAls we mogen afgaan op een reportage die deze week werd uitgezonden op de bekendste nationale zender in Noorwegen, NRK (een zender die berucht is voor zijn sterk kritische houding tegenover Israël), lijkt het antwoord bevestigend te zijn. Verantwoordelijk voor deze ommezwaai: professer Naim Araidi, de nieuwe Israëlische ambassadeur in Noorwegen en etnisch behorend tot de Druzen.

De zender toonde deze week een reportage van elf minuten met  de ondubbelzinnige titel “De Palestijnse televisie zet aan tot haat en demoniseert Israël.”

De Palestijnse Autoriteit (PA) wordt, geïllustreerd met beeldmateriaal beschuldigd van aanzetten tot haat tegen Israël en de Joden. Ook de regering van Noorwegen krijgt een flinke veeg uit de pan: zij ondersteunen immers de haatcampagne door mild geld te blijven doorsluizen naar de PA.

In de reportage worden onder andere kinderprogramma’s getoond waarin de Joden en de Zionisten bestempeld worden als een Satan die moet gedood worden. De journalist toont ook verschillende Palestijnse TV-fragmenten die ter beschikking werden gesteld door Palestine Media Watch (PMW), een Israëlische onafhankelijke organisatie die geen banden heeft met de regering. In Oslo interviewde de reporter tevens een onderzoeker van het Centrum voor Onderzoek naar de Shoah die over bepaalde fragmenten bevestigt dat wat te zien is onvervalst antisemitisch is.

Advertentie

In Europa is de Palestijnse TV trouwens gewoon beschikbaar via satelliet.

Verder interviewde de televisiemaker verschillende Palestijnen die er heilig van overtuigd zijn dat het boek ‘De protocollen van de wijzen van Sion’ waarheidsgetrouw is.

In scherpe bewoordingen hekelt de reporter de Noorse regering die sinds 2008 al meer dan vijftig miljoen dollar schonk aan de PA die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de Palestijnse media. De vice-minister voor Buitenlandse zaken, Torgeir Larsen reageerde door te stellen “dat er evenzeer hatelijke boodschappen zijn aan de Israëlische kant” en verklaarde verder dat aangezien Israël een meer ontwikkeld land is “de middelen om de publieke opinie te beïnvloeden veel groter zijn”. Larsen bekende dat de Noorse regering de kwestie van het aanzetten tot haat had aangekaart bij de PA, maar dat stopzetting van de financiële hulp niet aan de orde van de dag is.

In de reportage komt ook een Noor aan het woord die al meerdere jaren in Israël woont en de Israëlische media op de voet volgt. Volgens hem demoniseren de Israëlische media de Palestijnen helemaal niet.

Het is voor het eerst dat op de Noorsze zender een dergelijk scherpe reportage wordt getoond en pertinente vragen worden gesteld. Want het is pas als kijkers in Europa goed beide kanten van het conflict kennen, dat ze zelf een oordeel kunnen vellen.

De Israëlische ambassadeur Araida is een dichter en professor Hebreeuwse literatuur. Hij maakt geen geheim van zijn Druzische afkomst. Van 1980 tot aan zijn benoeming als ambassadeur leidde hij het Centrum voor Kinderliteratuur aan de Arabische Hogeschool voor Opvoeding in Haifa.

Wie vertrouwd is met de Scandinavische talen, of een Noor in de buurt heeft lopen kan hier de reportage bekijken.