Lezing “de rabbijn van Plantijn” aan het Instituut voor Joodse Studies (UA)

‘In de drukkerij van Plantijn Antwerpen’, schoolplaat JH Isings

Op donderdag 16 februari organiseert het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen (IJS) een lezing over Johannes Isaac Levita (1515-1577) een rabbijn die  zeer nauwe contacten onderhield met Christoffel Plantijn en de vermaarde boekdrukker bijstond bij het uitgeven van boeken met Hebreeuwse teksten. De lezing kadert in de de donderdagavond-voordrachten van het IJS, onderaan kan u een volledig  overzicht van alle lezingen aantreffen.

In deze lezing zal Theodor Dunkelgrün  (University of Chicago) het leven en werk toelichten van rabbijn Johannes Isaac Levita uit Wetzlar (Hesse), die zich tot het christendom bekeerde en Hebreeuws doceerde in Keulen en Leuven. Als pleitbezorger van de betrouwbaarheid van de Hebreeuwse Bijbeltekst en de joodse overlevering daarvan heeft hij als docent en auteur veel betekend voor de wetenschappelijke bestudering van het Hebreeuws.

In 1563-64 bracht hij bovendien een jaar door in Antwerpen om Christoffel Plantijn en zijn werknemers bij te staan bij het drukken van Hebreeuwse boeken met de letters van Daniel Bomberg. Johannes Isaac was tot nog toe een nagenoeg onbekende figuur, maar hij blijkt een sleutelfiguur te zijn geweest in de intellectuele geschiedenis van zowel de Bijbelwetenschap als de boekgeschiedenis van de zestiende eeuw.

Practische informatie: De lezing (in het Nederlands) gaat door in Hof van Liere in de Prinsstraat 13 )J (1515-1577) op do 16/1  om 20.00 uur. De toegang gratis maar voorafgaandelijke aanmelding wordt ten zeerste op prijs gesteld: T 03 265 52 43 of email: ijs@ua.ac.be

Volgende lezingen

Advertentie

21|2 De la consolation: Réflexions (juives) sur la question du Mal
Dr. Eli Schonfeld – Tel Aviv University
Lezing op dinsdag | Rodestraat 14 – lokaal R.125
01|3 Zionism and Europe: The Historical Adventures of a Complicated Relationship
Prof. dr. Steven E. Aschheim – Hebrew University of Jerusalem
06|3 De bronnen van de Antwerpse Polyglotbijbel: joodse geleerdheid voor een katholieke koning
Theodor Dunkelgrün – University of Chicago – in dialoog met dr. Piet van Boxel – Oxford Centre
for Hebrew and Jewish Studies
Dubbellezing in het kader van de UCSIA/IJS-leerstoel | Lezing op dinsdag | Hof van Liere – Prinsstraat 13 – Antwerpen
15|3 Literary Craft and Performative Power in the Hebrew Bible/Old Testament
Prof. Scott B. Noegel – University of Washington
Keynote lezing internationale conferentie Ancient Jewish Texts and the ‘Literary’
Hof van Liere – Prinsstraat 13 – Antwerpen
22|3 Actuele joodse kunst
Drs. Edward van Voolen – Joods Historisch Museum in Amsterdam
en Emmanuel Van Lierde – Kunsttijdschrift Vlaanderen
29|3 Emmanuel Levinas and the Question of Myth
Prof. Jeffrey Andrew Barash – Université de Picardie Jules Verne
19|4 Mère de guerre (Voordracht met poppenspel en muziek)
Adolphe Nysenholc – Université Libre de Bruxelles
26|4 Can Israel live with a nuclear Iran?
Dr. Emanuele Ottolenghi – Foundation for Defense of Democracies, Washington D.C.
03|5 Le yiddish alsacien. Présentation d’une langue en voie de disparition
Prof. dr. Astrid Starck-Adler – Université de Haute Alsace, Mulhouse
10|5 Between Lost and Found: Pieces of a Jewish Past
Prof. dr. Nancy Miller – The Graduate Center, CUNY New York
15|5 Offering, Rejection and Violence
Prof. dr. Moshe Halbertal – Hebrew University of Jerusalem
Keynote lezing internationale workshop Law, Sacrifice and Morality: A Comparative View
Lezing op dinsdag | Hof van Liere – Prinsstraat 13 – Antwerpen
24|5 Holocaust Denial and Holocaust Approval: Two Sources of the ‘New’ Antisemitism
Prof. dr. Alvin Rosenfeld – Indiana University