Lezing in UA over ‘actuele Joodse kunst’

Het Instituut voor Joodse Studies, de Vrienden van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en Kunsttijdschrift Vlaanderen nodigen u en uw vrienden uit op donderdag 22 maart aan de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 14 (lokaal R.013), 2000 Antwerpen, voor de lezing   Actuele joodse kunst

 
naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamig tijdschriftnummer.

Verwelkoming door Prof. Dr. Vivian Liska, directeur van het Instituut voor Joodse Studies

Op zoek naar de joodse ziel in de kunst door Emmanuel Van Lierde, redacteur van

Kunsttijdschrift Vlaanderen en samensteller van het themanummer Actuele joodse kunst

Advertentie

Op verkenning in de hedendaagse joodse kunstwereld door Drs. Edward van Voolen,

conservator van het Joods Historisch Museum in Amsterdam

Receptie

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via tel.: 03/265.52.43 of ijs@ua.ac.be
Sommigen beweren dat er geen typisch joodse kunst bestaat, maar alleen kunst an sich. Het themanummer Actuele joodse kunst van Kunsttijdschrift Vlaanderen weerlegt die visie en staat loodrecht tegenover die gedachte van l’art pour l’art. Niet dat een kunst afhankelijk van de culturele tijdgeest of in dienst van politiek of religie wordt verdedigd, maar het is nu eenmaal zo dat joodse kunstwerken getekend zijn door de tradities en de omstandigheden waarin ze ontstonden. Van oudsher drukt de joodse minderheid een stevige stempel op de cultuur. Ook in de actuele kunst-scène zijn joodse kunstenaars en thema’s alomtegenwoordig en dat in zowel de literatuur, de poëzie en de strips als de beeldende kunst, film, muziek en architectuur.

Het interdisciplinaire themanummer Actuele joodse kunst gaat op zoek naar de joodse dimensie in de huidige cultuur en laat u proeven en kennismaken met enkele markante namen en werken uit de intrigerende joodse kunstwereld. Is er zoiets als typisch joodse kunst? Hoe blijkt dat uit die kunstwerken? Moet een kunstenaar zelf jood zijn om joodse kunst te maken of niet? En hoe dominant verschijnt het litteken van de Holocaust in de naoorlogse kunst? Staat de joodse kunst in dienst van de herinnering opdat de geschiedenis zich niet zou herhalen? Experts in diverse kunstdisciplines zoeken in hun respectievelijke bijdragen het antwoord op die uitdagende vragen.

De auteurs zijn Emmanuel Van Lierde, Edward van Voolen, Patrick Auwelaert, Carine Lacor, Vivian Liska, Toon Horsten, Sylvain De Bleeckere, Frans C. Lemaire, Guido Joris, Sabastian Redecke, Marc Dubois, Jooris van Hulle, Nachoem M. Wijnberg en Willy Brill.

Gastspreker Edward van Voolen studeerde kunstgeschiedenis en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en volgde een opleiding tot rabbijn aan het Leo Baeck College in Londen. Sinds 1978 is hij conservator van het Joods Historisch Museum in Amsterdam. Als jurylid was hij betrokken bij architectuur-projecten voor het Felix Nussbaum Museum in Osnabrück en de Joodse Musea in Berlijn en Warschau. Daarnaast doceert hij aan het Abraham Geiger College van de Universiteit van Potsdam. Tot zijn talrijke publicaties over joodse kunst en cultuur behoren studies over Marc Chagall, Felix Nussbaum en de joodse identiteit in hedendaagse architectuur. Bij Walburg Pers verschenen van hem in 2006 de boeken Synagogen van Nederland en Joodse Kunst en Cultuur en bij Prestel in 2011 het boek 50 Jewish Artists You Should Know. Hij is de gastconservator van de tentoonstelling Jodendom. Een wereld vol verhalen die tot 15 april loopt in De Nieuwe Kerk van Amsterdam. Ook de bijbehorende, gelijknamige publicatie staat op zijn naam.

Advertentie

Actuele joodse kunst   Kunsttijdschrift Vlaanderen
van februari 2012, nr.339 |
samengesteld door Emmanuel Van Lierde