Kris Peeters “betreurt” vergelijking Israëlische veiligheidsbarrière met gettomuren

Deze voormiddag vond een ontmoeting plaats tussen de Vlaamse minister-president Kris Peeters en de Joodse gemeenschap. Het Forum der Joodse organisatie (FJO) was vertegenwoordigd door voorzitter Kouky Frohmann, Pinkas Kornfeld en Hans Knoop. Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België was vertegenwoordigd door prof. baron Julien Klener.

De delegatie maakte duidelijk dat de opmerking waarbij Peeters de veiligheidsafsbarrière van Israël vergeleek met de muren van getto’s tijdens WOII als kwetsend werd ervaren.

In een mededeling op de website van het Forum lezen we:

Minister-president Kris Peeters begreep de bedenkingen van de Joodse gemeenschap en alle gesprekspartners kwamen tot een begrijpend vergelijk. Ook liet Kris Peeters weten zijn uitspraak achteraf te betreuren en onjuist te vinden. Hij beklemtoonde dat hij geenszins het oogmerk had Joden met zijn opmerking te kwetsen.

Advertentie

De delegatie van het FJO en het Consistorie beklemtonen dat zij op geen enkel moment aan de integriteit van Kris Peeters twijfelden.

Volgende week ontmoet Peeters de Israëlische ambassadeur. Die zal o.a. aantonen dat de barrière in werkelijkheid vooral bestaat uit hekken terwijl slechts 10% geplaatst is als muur.