Luikse Jodenvervolging herdacht met tentoonstelling en memoriaal [video]


In Luik werd deze maand een nieuw Holocaustmemoriaal ingehuldigd, daarnaast is er een tentoonstelling over het duister oorlogsverleden tot het einde van januari.

“De vurige stede”, die in allerlei verhalen als “de citadel van het verzet” tijdens WOII werd opgevoerd gaat de confrontatie aan met haar verleden. Ze verwijst daarmee het verkeerde beeld, als zouden alleen de Duitse bezetters verantwoordelijk zijn voor de discriminatie en later de vervolging en deportatie van de Joden, voorgoed naar het rijk der fabelen.

De stad huldigde een bijzonder gedenkteken in en opende daarna een tentoonstelling over de historische realiteit in de stad tijdens WOII .

Uit een indrukwekkend, tien jaar durend onderzoek bleek immers dat ook de Luikse stadsdiensten en de lokale bevolking hand- en spandiensten leverden aan de Duitse bezetters. Daarvoor had de Luikse PS-burgemeester Willy Demeyer na de publicatie van de studie Une cité si ardente van historicus Thierry Rozenblum in 2010 zijn verontschuldigingen voor aangeboden Rosenblum verrichtte een titanenwerk en onderzocht daarvoor meer dan zeventigduizend documenten.

Het Memoriaal in Luik omvat een persoonsbeschrijving en de familiegeschiedenis van elk van de 728 slachtoffers van de Jodenvervolging in de stad. Het gedenkteken is dus niet alleen een lijst met gegraveerde namen, het is daarnaast ook een digitale gegevensbank en een onderzoeksinstrument voor sociale en culturele geschiedenis, en een antwoord op het Bijbelse gebod dat in telegramstijl op Joodse grafstenen staat gebeiteld: “Moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven”.

Advertentie

De inauguratie van het Monument werd een dag later gevolgd door de opening van een tentoonstelling die nog tot en met 31 januari 2012 toegankelijk is voor het publiek in Le Grand Curtius Féronstrée 136 in Luik Centrum. De expositie is alle dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur behalve op dinsdagen.