Opinie: Help Antwerpen N-SA betoging verbieden

Sp.a Europarlementslid en Antwerps gemeenteraadslid, Kathleen Van Brempt, reageert verontwaardigd op het feit dat burgemeester De Wever een geplande protestmanifestatie van het extreemrechtse N-SA niet verbiedt.

Michael Freilich

Nochtans hoorde ik Van Brempt niet wanneer haar partijgenoot Patrick Janssens diezelfde functie bekleedde en de N-SA verscheidene keren toeliet te manifesteren. Dat was o.a. het geval nabij de Joodse Wijk in Antwerpen op 4 juni 2010. In een reactie aan Joods Actueel liet de burgemeester toen weten dat “betogen deel uitmaakt van het recht op vrije meningsuiting”.

ahidar
Fouad Ahidar (sp.a) en N-SA samen tegen Israël

Hanteert Van Brempt dan twee maten en twee gewichten? Daar lijkt het op, zeker als je weet dat de PvdA en het N-SA nog geen half jaar geleden in Antwerpen op dezelfde plek sámen betoogden tegen Israël. Brussels sp.a lid Fouad Ahidar was toen prominent van de partij. Hoorden we Van Brempt of haar collega’s toen fulmineren tegen de N-SA? Scandeerde Ahidar op dat ogenblik leuzen tegen de extreemrechtse beweging aan de overkant van de straat? Niets van.

Advertentie

Maar begrijp me niet verkeerd, de leden van het Nieuw Solidaristisch Alternatief vind ik het meest verachtelijk crapuul dat er is, antisemieten, fascisten en racisten van het ergste soort. Toch is het al te gemakkelijk om het huidige stadsbestuur met de vinger te wijzen. Patrick Janssens wees destijds al waar het schoentje wringt. De N-SA heeft geen geschiedenis van uit de hand gelopen manifestaties én het is als organisatie nooit veroordeeld voor racisme – ook al is dat wél het geval voor frontman Eddy Hermy.

Louter met verwijten komen is al te gemakkelijk, ik wil dan ook mee naar een oplossing zoeken. Daarom mijn oproep aan het Centrum voor Gelijkheid Kansen en voor Racismebestrijding om een advies te formuleren waar officiële instanties zich op kunnen baseren. Dat behoort toch tot haar takenpakket?

Een tweede stap is het actief ondernemen van stappen om racistische en antisemitische organisaties voor het gerecht te dagen en te laten veroordelen. Onze anti-discriminatie en anti-racismewetgeving zou daarvoor toereikend genoeg moeten zijn. Pas dan zal een stadsbestuur dergelijke aanvragen kordaat kunnen weigeren. Ik ben ervan overtuigd dat het Antwerps stadsbestuur niets meer wenst.

Ik sluit dan ook af met een vraag aan Kathleen van Brempt om daar, samen met joodse en islamitische organisaties, werk van te maken. Extremisme, tegen eender welke bevolkingsgroep, dient te worden veroordeeld en aangepakt.

De auteur is hoofdredacteur van Joods Actueel