Persbericht CCOJB over rechtzaak Dieudonné

CCOJB

Het CCJOB stelt met spijt vast dat de dagbladen Le Soir, La Dernière Heure en La Libre, de verklaringen van de advocaat van Dieudonné, Sébastien Courtoy, hebben gepubliceerd, zonder de juistheid ervan eerst na te gaan.

Courtoy verkondigt overal luidkeels dat zijn klant « een mooie overwinning » heeft behaald, dat het parket « over de hele linie heeft verloren » en dat procureur Julie Feld « die het dossier aanhangig heeft gemaakt, vandaag verplicht is de vervolging te staken ».

Een eenvoudig onderzoek bij het parket zou deze poging tot manipulatie door advocaat Courtoy hebben kunnen voorkomen.

Inderdaad, dit dossier werd niet vandaag  geseponeerd, maar reeds meer dan een jaar geleden, aangezien de politie het optreden van Dieudonné onmiddellijk na aanvang liet onderbreken en deze laatste de gelegenheid niet kreeg om zijn beruchte antisemitische tirade, waarvoor hij reeds meerdere malen door de Franse Justitie veroordeeld werd, uit te storten.

Advertentie

Deze kranten zouden dan ook vernomen hebben dat Julie Feld niet zelf de zaak in behandeling heeft genomen maar dat, aangezien zij als magistraat  belast is met dergelijke dossiers, deze zaak bij haar aanhangig is gemaakt.

Het CCJOB maant de pers aan tot meer waakzaamheid in dergelijke dossiers.

Deze poging tot manipulatie van de waarheid is waarschijnlijk bestemd om de procedure die het parket van Luik heeft ingeleid te beïnvloeden aangezien de zaak betreffende het optreden in Herstal redelijk  bezwarend is voor zijn klant.

Het CCJOB is ervan overtuigd dat het parket van Luik zich niet zal laten beïnvloeden door dergelijke grove kunstgrepen.