Grondwettelijk Hof verwerpt klacht joodse ouders over huisonderwijs

Kinderen in de erkende joodse onderwijsinstellingen worden door het decreet niet geviseerd (foto: Donwald Woodrow)
Kinderen in erkende joodse onderwijsinstellingen (zoals op de foto) worden door het nieuwe decreet niet geviseerd (foto: Donwald Woodrow)

Het Grondwettelijk Hof heeft eind vorige week uitspraak gedaan in de zaak die enkele honderden ultraorthodoxe ouders hadden ingediend naar aanleiding van het nieuw decreet op het huisonderwijs.

Dat decreet stelde dat alle kinderen in Vlaanderen, ook zei die thuis les krijgen of in het ‘georganiseerd thuisonderwijs’ de eindtermen moeten halen.

Volgens de chassidische ouders zou dit botsen met hun manier van onderwijs en daarom een inbreuk vormen op de vrijheid van godsdienst. Maar het Hof oordeelde dat het nieuwe decreet niet in strijd is met de Grondwet.

Eerder al beloofde de Vlaamse overheid om een overgangsmaatregel van 18 maanden in te voeren omdat de ouders daarnaast ook de abrupte manier van aanpakken niet correct vonden.

De ouders beraden zich nu over welke verdere stappen nog mogelijk zijn. “In ieder geval zijn we bereid om in overleg met de overheid te spreken over het uitbreiden van ons leeraanbod naar seculiere vakken”, aldus een directielid van een orthodoxe school tegen onze redactie.

Advertentie

Joodse ouders die hun kinderen naar één van de erkende joodse onderwijsinstellingen sturen worden door het nieuwe decreet niet geviseerd.