Chassidische ouders dagvaarden minister van Onderwijs Pascal Smet

school

De ouders van de leerlingen uit de Antwerpse Joodse privéscholen dagvaarden minister Pascal Smet in kortgeding, het zou om meer dan twaalfhonderd ouders gaan aldus Gazet Van Antwerpen. Ze eisen dat Smet de uitvoering van een nieuw Vlaams onderwijsdecreet opschort en vragen een vergoeding van 5.000 euro per dag per kind als dit niet gebeurt.

De ouders oordelen dat hun kinderen het slachtoffer worden van de ondoordachte manier waarop de Vlaamse onderwijsminister het nieuwe Vlaamse onderwijsdecreet doorvoert. Pas op 23 augustus kregen ze hierover voor het eerst een brief van het ministerie  toegezonden. Daarin stond dat tegen het begin van het schooljaar alles in orde moest zijn.

Het onderwijsdecreet XXIII dat door het Vlaams parlement werd goedgekeurd, voorziet onder meer in een verplichte deelname aan de examens van de Centrale Examencommissie tijdens het schooljaar dat de leerlingen elf en vijftien jaar worden. Dat is een verplichting. Indien ze bij het afleggen van het examen niet in maximum twee keer slagen, zullen ze verplicht worden zich in te schrijven in een erkende school.

Overgangstermijn

Advertentie

De Joodse privé-scholen voeren aan dat “omdat ze tot nog toe zo sterk afweken van de opgelegde eindtermen – ze werden om die reden ook niet gesubsidieerd – de kans dat hun leerlingen zullen slagen bijzonder klein, zoniet onbestaande is”. Ze vinden het onbegrijpelijk dat een dergelijke ingrijpende verandering in een onderwijssysteem van vandaag op morgen zou worden ingevoerd en voelen zich geviseerd en vragen daarom een gepaste overgangstermijn.

Ze zouden voordien ook niet uitgenodigd zijn geweest voor een gesprek met de minister van Onderwijs of zijn administratie.

Minister Smet kreeg in het verleden ook voor andere hervormingen kritiek omdat hij vaak optreedt zonder eerst het nodige overleg te plegen.