Antwerpse N-VA’ers distantiëren zich van uitspraken Zuhal Demir

Op donderdagavond was N-VA voorzitter Bart De Wever te gast op Terzake. Daar maakte hij duidelijk dat hij er een andere mening op nahoudt dan zijn staatssecretaris Zuhal Demir, als het op de Joodse scholen aankomt. Ook Antwerpse partijgenoten Gantman en Van Campenhout verzetten zich tegen de stigmatiserende woorden van Zuhal Demir zoals u in dit artikel kan lezen.

Bart De Wever:

“Ik vond dat persoonlijk ook geen gelukkige [vergelijking]… de joodse scholen in mijn stad zijn prima scholen die zich met alles in de regel proberen te stellen en waar prima onderwijs wordt gegeven – daarnaast zijn er ultraorthodoxe scholen maar dat zijn private scholen waar de overheid niets op heeft te zeggen net zoals er ultra-katholieke private scholen… En ik denk niet dat er vanuit het katholicisme of vanuit het jodendom een anti-Westerse, anti-verlichtingsdoctrine zou kunnen leven die ook terreur predikt en aanslagen pleegt, dat heb ik nooit gehoord.”

Reactie André Gantman en Ludo Van Campenhout:

We begrijpen de toorn van de Joodse Antwerpenaren die in een adem worden genoemd met de extremistische Milis Görus in het kader van een televisie-interview met staatssecretaris Zuhal Demir.

Advertentie

Eens te meer werd de associatie gemaakt tussen de extremistische antidemocratisch islambeleving en het Joods orthodox onderwijs.
Deze benadering is volledig uit den boze daar dit onderwijs op geen enkele wijze enig inbreuk tegen de democratische verworvenheden zoals gebeiteld in de Europese Conventie van de Rechten van de Mens predikt.

Dit onderwijs levert hoogopgeleide universitairen, zowel jongens als meisjes, in allerlei disciplines.

De Joodse Antwerpenaren wensen terecht zoals van oudsher in rust te leven in hun Antwerpen met respect voor tradities dankzij dewelke zij vervolgingen,deportaties en moord hebben kunnen overleven.