Koning Filip ontvangt delegatie Joodse gemeenschap in Laken [fotoreportage]

Onze vorst, Koning Filip heeft op dinsdag de vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap ontvangen voor een gesprek en een lunch in het Kasteel van Laken.

Meer over dit bezoek leest u in onze volgende gedrukte uitgave.

Aanwezig waren: Opperrabbijn David Lieberman en Opperrabbijn Albert Guigui, Philippe Markiewicz, voorzitter en Baron Julien Klener, aftredend voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België (CICB).

Raphaël Werner, voorzitter en Eli Ringer, erevoorzitter van het FORUM der Joodse Organisaties (FJO), en en Serge Rozen, voorzitter en Maurice Sosnowski, aftredend voorzitter van het Coördinatiecomité van de Joodse organisaties van België (CCJOB).

FOTO-REPORTAGE:


Foto’s: (c) Koninklijk Paleis