“Subsidies herbekijken na eredoctoraat voor antisemitische Loach”

Een Britse cineast die verklaarde dat zionistische Joden samenspanden met Hitler wordt later deze maand gehuldigd door de Brusselse ULB. “Dit is spotten met de verklaringen van Europese en Belgische gezagsdragers om een nultolerantie te hanteren tegen antisemitisme”, aldus onze hoofdredacteur Michael Freilich. “Leven in een land waar een gerenommeerde universiteit zoiets kan doen, is een dolksteek in het hart van de Joodse gemeenschap”. Freilich vraagt om de subsidies voor de ULB te herbekijken.

Zelfs de Joodse liberale organisaties protesteren met klem tegen de uitreiking van het eredoctoraat.

De 81-jarige Ken Loach vergelijkt Israëli’s met nazi’s, intimideert muzikanten die in Israël willen optreden en verkoopt de stalinistische fabel dat zionistische Joden samenwerkten met Hitler en de nazi’s om Joden uit te roeien.

Op een vraag van journalist Miko Peled vorig jaar of vrije meningsuiting ook over de Holocaust moest gaan, weigerde Loach te antwoorden en zei dat “geschiedenis er is om over te discusiëren”. Nu de Labourpartij in het Verenigd Koninkrijk in opspraak is vanwege antisemitisme binnen de partijgelederen verklaarde Loach sarcastisch dat hij “daar nog nooit iets van gemerkt heeft”.

Advertentie

Dat Loach onmiskenbaar een verdienstelijk cineast is betekent nog niet dat een academische instelling diens antisemitisme over het hoofd kan zien. Zo iemand een onderscheiding geven toont dat je bereid bent om antisemitisme te verbloemen als er maar andere redenen zijn aan te halen om dat goed te praten.

Werkdefinitie nodig

Deze week vroegen Open VLD’ers Jean-Jacques De Gucht en Martine Taelman nog dat ons land een “eenduidige werkdefinitie van antisemitisme” zou opstellen in navolging van andere landen.

Michael Freilich: “Ons land is mede-ondertekenaar van de werkdefinitie antisemitisme zoals uitgewerkt door het IHRA (International Holocaust Rememberence Alliance). Indien dit zou worden overgenomen in onze nationale wetgeving, dan zou Loach zich door zijn uitspraken duidelijk schuldig maken aan antisemitisme”

Subsidies intrekken

“Een universiteit staat natuurlijk vrij om te doen en laten wat ze wil, maar net zo staat het de gemeenschap vrij om te beslissen waar ze haar geld aan wil uitgeven. In het licht van deze zaak pleit ik om de subsidies aan deze leerinstelling grondig te herbekijken. Dit is ook nefast voor het imago van ons land in het buitenland en dat mag men niet zomaar laten gebeuren.

Trouwens de EU kan beter de ULB schrappen van verdere deelname aan hun Erasmusproject zodat ze andere universiteiten en studenten niet besmetten met hun infame standpunt”.

Advertentie

Liberale Joden

In Brussel hebben zowel het CCLJ als de Joodse studentenvereniging scherpe kritiek geuit op de voorgenomen huldiging van deze notoire haatzaaier door de ULB. Het CCLJ staat bekend om zijn scherpe kritiek op het Israëlische beleid van premier Netanyahu.