Joodse organisaties vragen rechtzetting na uitspraken Kris Peeters in zaak Aron Berger

Aron Berger en echtgenote op de foto met CD&V Antwerpen (foto: Joods Actueel / D. Woodrow)

Na het Forum der Joodse Organisaties vorige week (lees hier), hebben dit weekeinde de voorzitters van de belangrijkste religieuze Joodse verenigingen, de Shomre Hadas en Machsike Hadas, bekend gemaakt dat zij geen enkele vraag kregen van CD&V Antwerpen om een kandidaat voor de verkiezingen voor te stellen. Ze stuurden hierover een recht van antwoord naar de Gazet van Antwerpen.

De brief die de Joodse verenigingen stuurden aan GVA:

Geachte Hoofdredacteur

In een interview verschenen in de “Gazet Van Antwerpen” van Zaterdag 21 en Zondag 22 april (blz.7), citeert u Minister Kris Peters kandidaat burgemeester van Antwerpen: “Aron Berger is door de gemeenschap zelf naar voren geschoven…” en verder: “Deze man was door zijn hele gemeenschap gemandateerd als vertegenwoordiger ….”

Wij vinden het nodig om daarop te reageren. Inderdaad, de twee Israelitische Gemeenten van Antwerpen: de Machsike Hadass en de Shomre Hadass,  zijn de enige erkende Israelitische Gemeenten van Antwerpen.

Advertentie

Noch het Bestuur van de Machsike Hadass, noch het Bestuur van de Shomrei Hadass, waren op de hoogte van deze kandidatuur. Deze is een privé initiatief op basis van het democratisch recht van iedere burger om zijn kandidatuur in te dienen voor de verkiezingen.

Het is niet uitgesloten dat bovenvermelde kandidaat aan sommige mensen van de joodse gemeenschap heeft laten weten dat hij besloten heeft om in de politiek te gaan, en zoals andere kandidaten dat doen, daar om steun is gaan vragen. Dat wil nog niet zeggen dat hij “door de gemeenschap naar voren werd geschoven” en zeker niet dat hij “door zijn hele gemeenschap werd gemandateerd”.

Trouwens,  nooit in de geschiedenis hebben de Joodse Gemeenten in hun naam enige kandidaat voorgesteld.

Voor de Machsike Hadas – Pinkas Kornfeld, voorzitter
Voor de Shomre Hadas – Laurent Trau, voorzitter

Wie dan wel?

Waarom maakt Peeters dergelijke uitspraken wanneer blijkt dat zowel het Forum, de Shomre– en Machsike Hadas dit ontkennen?

Raphael Werner verklaarde vorige week aan persagentschap Belga: “We hebben een idee wie het wel gedaan heeft, maar dat houden we voor onszelf.”

Advertentie

Het is een publiek geheim dat ze hiermee de sociale organisatie De Centrale viseren. Tussen beide organisaties is het water al een tijdje diep.

Ten persoonlijke titel

Maar voorzitter Sylvain Lipschutz ontkent aan Joods Actueel in alle toonaarden dat zijn organisatie achter de kandidatuur van Berger zou zitten. Een comitélid dat niet met zijn naam in de pers wou, lichtte een tip van de sluier en verklaarde:

“Mogelijk heeft iemand van de raad van bestuur laten verstaan dat de kandidatuur van Aron Berger, die zelf lid is van De Centrale, een goede zaak zou zijn, maar dat gebeurde dan ten persoonlijke titel en zeker niet namens de organisatie”.

Ook in CD&V kringen horen we dat het in die richting gezocht moet worden, al wil niemand met naam reageren.