“Spijtig dat wij de leugens van Aron Berger op deze manier moeten ontmaskeren”

Aron Berger verraadt zijn eigen geloofsprincipes. In een interview met Gazet Van Antwerpen op zaterdag 5 januari uitte Aron Berger verschillende uitspraken en beschuldigingen aan het adres van dit blad en zijn hoofdredacteur. “Michael Freilich heeft mij verraden” luidt er de zwaarwichtige beschuldiging van Aron Berger. Dit noopt ons om één en ander recht te zetten, we vinden het bijzonder spijtig dat wij hiertoe gedwongen zijn, maar men laat ons geen keuze.

Aron Berger: “Het eerste interview dat ik had was met een journalist van Joods Actueel. We hebben toen niet over handen geven gesproken. Maar die namiddag zei Michael Freilich dat hij ook een portret van mij wilde maken. […] Hij deed zich voor als mijn raadsman, maar hij heeft dat tegen mij gebruikt.[…] Hij heeft mij verraden.”

Onze journalisten nemen hun interviews vaak op als steun voor het uitschrijven. Alhoewel het niet de bedoeling is om deze opnames publiek te maken, doen wij dat nu toch om aan te tonen dat Berger liegt.

Hieronder volgt de letterlijk uitgeschreven tekst van een fragment uit het interview waar zogezegd nooit over handen-geven werd gesproken.
Redacteur Guido Joris: [kent u het verhaal van Pinkhas] Kornfeld die geen hand wou geven of zo…
Aron Berger onderbreekt: Maar dat doe ik ook niet.
Guido Joris: Daarom dat ik het vraag.
Aron Berger: Ik geef geen hand en ik heb het ook aan mij partij uitgelegd, want daar zitten ook vrouwen in, ik heb ook geen hand gegeven, maar ik heb uitgelegd…
[Berger wordt onderbroken door een telefoontje]
Aron Berger: Ik heb het aan mijn partij uitgelegd: Ik geef het niet, dat is mijn religie.
Ik heb ook uitgelegd hoe dat dat is, en ik heb gezegd: “als ze één foto zien dat ik een hand aan een vrouw heeft (sic) gegeven, dan zijt u al 2000 stemmen kwijtgeraakt.”

Advertentie

 

Aron Berger in GVA over Michael Freilich:Hij heeft geprobeerd mij direct buiten te laten zetten, dat is duidelijk. Ik denk dat hij daarover contacten had met een andere partij”

Ook hier neemt Berger een loopje met de waarheid. Want was het niet Michael Freilich die zijn kandidatuur in een opiniestuk als “een mijlpaal” voor Vlaanderen omschreef? En wie ons interview met Berger leest (het staat nog steeds online) ziet dat we hem een resem vragen voorschotelden, onder andere over inburgering, ritueel slachten en hoe een jood zich voelt bij een christelijke partij.

Er was op geen enkel moment een kritische noot te horen omtrent zijn kandidatuur. Integendeel, ik heb steeds de verdediging van Berger op mij genomen, zo ook tijdens het programma de Afspraak op Canvas en ik noemde de intrekking van zijn kandidatuur een gemiste kans. Als er iemand verraden is, dan ben ik het wel.

Aron Berger: “CD&V zei tegen mij dat ze mij niet hadden laten vallen als dit verhaal pas later was uitgekomen. Maar nu was die publicatie in Joods Actueel er al vóór de bekendmaking van mijn kandidatuur. Onmiddellijk was het overal in de media.”

Veroordeeld voor diefstal

Berger zoekt allerlei redenen om zijn mislukking in de schoenen van anderen te schuiven (een tsjevenstreek heet dat) maar was daarvoor zelf verantwoordelijk. Zijn kandidatuur raakte namelijk bekend nadat hij daarover zelf een videoboodschap in het Yiddisch verspreidde op sociale media, dus voor er sprake was van enig artikel door Joods Actueel.

Advertentie

En wat hem echt de das omdeed was de bekendmaking van zijn veroordeling door de correctionele rechtbank van Antwerpen voor het stelen van 28.500 euro van een bejaarde en zieke man. Over die zaken rept Berger met geen woord. Neen, het is allemaal de schuld van Michael Freilich…

Als de journalist hem erop wijst dat wij gewoon onze journalistieke taak deden, zegt Berger: “Maar Freilich vertegenwoordigt helemaal niemand […] Hij staat alleen.

Eindelijk één uitspraak waar we het volmondig met Berger eens zijn, wij vertegenwoordigen inderdaad niemand en zeggen dat al jaar en dag. Trouwens, onderaan elke pagina van onze website kan u lezen: “De artikels en opiniestukken van de redactie vertolken enkel de mening van Joods Actueel. Wij spreken niet in naam van de Joodse gemeenschap.”

Berger in GVA:Er was kritiek dat ik louter op eigen houtje in de politiek was gestapt, dat ik niet verkozen was door Joodse organisaties. Maar dat klopt niet, Kris Peeters is eerst gaan praten met de Israëlitische gemeenten in Antwerpen. Zij hebben mijn kandidatuur gesteund.”

Dat is opnieuw een flagrante leugen, hierover is zelfs een brief verschenen in Gazet Van Antwerpen, van maandag 30 april op pagina 8 met als titel “Wij hebben Aron Berger niet voorgedragen”. Daarin schrijven de joodse organisaties: “Noch het Bestuur van de Machsike Hadass, noch het Bestuur van de Shomrei Hadass, waren op de hoogte van deze kandidatuur. Deze is een privé initiatief op basis van het democratisch recht van iedere burger om zijn kandidatuur in te dienen voor de verkiezingen.”

Conclusie: “Gij zult niet stelen” en “gij zult niet liegen” zijn twee van de tien geboden die voor elke religieuze Jood primordiaal zijn. Als Aron Berger zich verraden voelt, dan heeft hij dat in de eerste plaats aan zichzelf te danken door de kernwaarden van zijn geloof te verloochenen. Introspectie zou hier beter op zijn plaats zijn.

Lees ook het opiniestuk van onze algemeen directeur, Terry Davids:
“achter goedlachse façade schuilt een bitter man”