De opmerkelijke boodschap van Bart De Wever aan de Joodse gemeenschap (september ’09)

Met de forse landelijke zege van de N-VA bij de federale verkiezingen brengen wij hierbij nogmaals de opmerkelijke boodschap van N-VA voorzitter Bart De Wever aan de Joodse Gemeenschap van september 2009. Joods Actueel vroeg toen aan de Vlaams Nationalistisch partij (net als aan andere partijen) om  ter gelegenheid van Joods Nieuwjaar een bericht aan de Joodse Gemeenschap te formuleren.

“De Joodse gemeenschap, zoals ik die als Antwerpenaar ken, is al vele decennia gekenmerkt door een diepe betrokkenheid met de rest van de Vlaamse gemeenschap. Vele Joodse leiders en wijzen hebben daar een belangrijke bijdrage toe geleverd. Zonder de eigen identiteit te verliezen – en ondanks zwarte perioden van vervolging – werden bruggen geslagen naar de rest van de Vlaamse gemeenschap. Vandaag zouden we dat een goede inburgering noemen, nog zo’n doelstelling, waaraan we vandaag veel aandacht besteden. De geschiedenis van de Joden in Vlaanderen werkt op dat vlak inspirerend.

Rosh Hashana wordt sinds de profeet Ezechiël in ere gehouden. De Joodse gemeenschap in Vlaanderen heeft die dierbare traditie steeds met respect bewaard. Rosh Hashana en andere Joodse feestdagen maken deel uit van de Joodse identiteit. Ook wij zijn ervan overtuigd dat de eigen identiteit moet bewaard worden, een noodzakelijke voorwaarde om respect en eerbied te betonen voor mensen met een andere identiteit, cultuur en traditie. Wie dit te grabbel gooit, vervalt in een beklemmend relativisme.

Tijdens het Joodse Nieuwjaar, Rosh Hashana, maken onze joodse medeburgers een balans op, een afweging van al de goede en minder goede daden, die ze in het voorbije jaar hebben gesteld.

Dat is van een bijzondere betekenis, die ook de niet-joodse mensen moet aanspreken. Op tijd en stond is het goed om een dergelijke balans te maken, of men nu sterk of minder godsdienstig is. Deze traditie is een onderdeel van de rijke Joodse cultuur. De Joodse mens bevestigt telkens weer dat hij verantwoording aflegt voor zijn daden en niet alleen in de wereld staat, maar onderdeel is van de gemeenschap waarin hij leeft. Dat spreekt ons aan omdat onze westerse cultuur in grote mate bepaald werd door een lange joods-christelijke geschiedenis.

Advertentie

Als voorzitter van een politieke partij, die de gemeenschapsvorming hoog in het vaandel draagt, is een dergelijke oefening eveneens een opdracht. Wij zijn – gelukkig zoals nog vele anderen – ervan overtuigd dat de mens geen hyperindividualistisch wezen is en dat waarden en normen de leidraad zijn om de samenleving te dienen en vooruit te stuwen.

Ik hoop dat de Joodse gemeenschap in Vlaanderen ook in het jaar 5770 de voorbeelden van de talrijke wijze Joodse mannen en vrouwen, die tegelijk grote Vlamingen waren, zal volgen. Laat ons ook hopen dat pijnlijke internationale toestanden de goede manier van samenleven en de verdraagzaamheid niet in gevaar brengen.

Met die gedachte wens ik de redactie, de medewerkers en alle lezers van Joods Actueel een goed jaar toe.”

Bart de Wever
Voorzitter N-VA