Lezing over vervolging Joodse kinderen aan Brusselse universiteit

Op dinsdag 19 oktober om 14u15 kunnen belangstellenden aan de Katholieke Universiteit Brussel de lezing van Herman Vandormael “Een ster op je jas” bijwonen. De lezing handelt over de situaties waarin Joodse kinderen verzeild geraakten tijdens het naziregime. Historicus Vandormael verzamelde talrijke getuigenissen en plaatst ze in hun historische context.

Vandormael kwam vorig jaar in het nieuws toen zijn boek “Verborgen Oorlogsjaren” bij uitgeverij Lannoo verscheen. De  grote verdienste van de auteur bestaat erin dat hij met dit werk op het juiste moment het pijnlijke lot van deze kinderen op een magistrale wijze onder de aandacht van het publiek wist  te brengen. Pas nu – meer dan zestig jaar later – konden die met hem spreken over de traumatische ervaringen, die hun jonge bestaan beheersten en hun verdere leven bleef overschaduwen.Terwijl duizenden leeftijdsgenootjes in beestenwagens naar het oosten werden getransporteerd om er vermoord te worden, konden de ondergedoken kinderen terecht in kloosters, internaten of bij gewone burgers die hun eigen leven op het spel durfden zetten om deze kinderen te redden.

“Een ondergedoken kind leefde voortdurend in angst voor verraad en deportatie”, vertelde de auteur aan Joods Actueel. “Na de oorlog volgde in vele gevallen nog het ergste drama: het besef dat het ‘tijdelijke’ afscheid van ouders, broers, zussen en verwanten definitief was geweest”.

Sindsdien de publicatie van zijn boek geeft  Herman Vandormael overal ten lande lezingen over deze specifieke situatie tijdens WOII.

De Universitaire Dinsdag Lezingen (UDL) gaan door op de Campus aan de  Stormstraat van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB), vlak bij het Brusselse Centraal Station. Met dit initiatief biedt de K.U.Brussel al jarenlang aan senioren en andere belangstellenden een waaier van hoogstaande wetenschappelijke lezingen aan met aandacht voor maatschappelijke en culturele onderwerpen. Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Hogeschool-Universiteit Brussel of bellen naar het nummer 02/609 37 37