Rechtse partijen zetten aanval in op ritueel (en koosjer) slachten

De N-VA en het Vlaams Belang zetten een aanval in tegen het ritueel slachten, hiermee komt ook de sjechita, het koosjer slachten, in gevaar.

De “sjechita” is een eeuwenoude joodse traditie die voorziet om dieren met respect en zo min mogelijk pijn te behandelen tijdens het slachtingsproces. Door een vlijmscherp mes te gebruiken, wordt de halsslagader in een fractie van een seconde overgesneden zodat de zenuwen geen pijnstimulansen kunnen overgeven aan het dier. Dit gebeurt enkel door opgeleide,  en door het rabinnaat gecertifieerde slachters.

Flor Van Noppen (N-VA) verspreidt volgend bericht via de website van zijn partij

N-VA wil komaf maken met ritueel slachten 8 april 2011

In Nederland wil een ruime meerderheid in het parlement het onverdoofd ritueel slachten verbieden. Bij ons mag het – als het om godsdienstige redenen gebeurt – nog wél. N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen diende een wetsvoorstel in dat ook hier komaf maakt met deze praktijk. Hij zal proberen er alsnog een meerderheid voor te vinden.

Advertentie

In het voorstel van Van Noppen wordt het artikel uit de dierenwelzijnswet geschrapt dat bepaalt dat “dieren die in een slachthuis geslacht worden, niet moeten verdoofd worden, als ze geslacht worden volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten …”

Flor Van Noppen: “Het onverdoofd slachten is dus zeer eenvoudig te verbieden. Het volstaat de uitzondering voor rituele slachtingen uit de dierenwelzijnswet te schrappen. Uit onderzoek blijkt trouwens dat ook de helft van de Belgische moslims positief of neutraal staat tegenover een verdoving van de dieren voor de slachting.”

Wijdverspreid misbruik

Uit dossiers van GAIA blijkt dat slachthuizen om economische redenen nogal soepel omspringen met het begrip ‘rituele slachting’. Bijna elk schaap en een vijfde van alle kalveren in ons land wordt ritueel geslacht. “Dit misbruik moet stoppen. We kunnen als maatschappij niet langer aanvaarden dat dieren op een dergelijke manier aan hun einde komen”, zegt Flor Van Noppen, die zijn collega’s in de Kamer oproept om het Nederlandse voorbeeld te volgen en zijn voorstel te steunen.

Onze vleesproductie vraagt uiteraard dat dieren worden gekweekt, vervoer en geslacht: het is de enige manier om vlees op ons bord te krijgen. Dit proces wordt terecht aan zeer strenge regels onderworpen om het zo diervriendelijk mogelijk tehouden. Dat er uitzonderingen bestaan voor het onverdoofd slachten van dieren, om welke reden dan ook, is in strijd met alle inspanningen op dit vlak. “In de meeste Europese lidstaten is het trouwens al lang verboden. Dat ook Nederland dit nu verbiedt, moet ons tot nadenken stemmen”, besluit Van Noppen.

Ook het Vlaams Belang volgt deze weg met een artikel op hun website

Stop ritueel slachten – 9 april 2011
In Nederland is er een politieke meerderheid gevonden in de Tweede Kamer om een einde te maken aan het onverdoofd ritueel slachten van dieren. De ‘Partij voor de Dieren’ krijgt de steun van de PVV (Wilders), de Partij van de Arbeid, de SP, GroenLinks en D66. De christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) en de liberale VVD kanten zich tegen een verbod omdat dit – volgens hen – de godsdienstvrijheid zou aantasten.

Advertentie

Tot op heden stond de wet joodse en islamitische slachters toe om dieren zonder verdoving te slachten. Maar dat leidt volgens wetenschappers, dierenartsen en activisten tot extra stress en pijn bij de dieren.

In 2000 oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat een verbod op onverdoofd ritueel slachten niét in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Ook het Vlaams Belang pleit al langer voor een verbod op rituele slachtingen. Er moet dringend een einde komen aan die bloederige en barbaarse praktijk.

Nota van de redactie: Of daarmee de juridische perikelen, die de invoering van deze wetswijziging mogelijk maken, van de baan zijn is nog zeer de vraag. De Nederlandse Raad van State heeft namelijk nu al een negatief advies uitbracht en stelt:  ” De Raad is dan ook van oordeel dat een verbod op onbewelmd ritueel slachten een beperking van de vrijheid van godsdienst vormt”.  Het is niet ondenkbeeldig dat ook bij ons de Raad van State deze argumentatie zal ontwikkelen  en een mogelijke wet zal herroepen… Wordt zeker vervolgd.