ACOD vs. Joodse scholen

Joodse school
Joodse school

Verschillende Vlaamse kranten berichten vandaag over deze zaak. Positief is dat de leiding van het ACOD en het ABVV afstand nemen van de uitspraken van Hugo Deckers. Die zouden ‘in eigen naam’ zijn gedaan.

Wij stellen ons echter de vraag hoe het ACOD kan beweren dat het om een persoonlijke reactie gaat. Deckers dreigt hier als vakbondsman, en de kern van zijn bedreiging bestaat er juist in dat hij meent uit hoofde van zijn functie toegang te hebben tot informatie om te dreigen. Hij ondertekend ook met zijn functie als algemeen-secretaris

Radio
Deze ochtend werd André Gantman hierover geinterviewd door Liesbeth Imbo op Radio 1. Beluister hier:
[audio:https://joodsactueel.be/wp-content/uploads-pjact001/2011/11/gantman.mp3]

Klacht
Het Forum der Joodse Organisaties legt donderdag klacht neer met burgerlijke partijstelling tegen Hugo Deckers, dat heeft Joods Actueel vanavond vernomen. Reden is de schokkende e-mail van Deckers waarover eerder bericht. Bij een klacht met burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter wordt een gerechtelijk onderzoek op gang gebracht. Bij een gerechtelijk onderzoek is geen klassering zonder gevolg meer mogelijk en zal de onderzoeksrechter steeds onderzoeksmaatregelen nemen en zal de raadkamer hoe dan ook uitspraak over de zaak doen.

Leden roeren zich
Verschillende ACOD-leden hebben gereageerd, hierbij een brief die naar het bestuur van de vakbond werd verzonden:

Advertentie

Aan het bestuur van ACOD onderwijs
Fontainasplein 9 / 11
1000 Brussel

Ik ben sinds het begin van mijn onderwijsloopbaan lid van ACOD(1974), was actief in het bestuur van de lokale afdeling en was jarenlang schoolafgevaardigde. ACOD stond (en staat?) namelijk voor waarden die mij dierbaar zijn als tolerantie, openheid, gelijkheid en pluralisme en is er in de eerste plaats om de belangen van de onderwijsmensen te verdedigen. Zo dacht ik althans.

Hugo Deckers heeft het volste recht om het nederzettingsbeleid van de Israëlische regering af te keuren. Maar wanneer hij meent hier een reden in te vinden om de Antwerpse Joodse scholen een veeg uit te pan te geven, gaat hij wel heel kort door de bocht. De Antwerpse Joodse scholen hebben geen enkele zeggingschap in de Israëlische politiek en dat weet Hugo Deckers wellicht ook. Hij maakt geen onderscheid tussen “de Joden” en de “Israëli’s”. Bovendien begrijp ik niet waarom hij zijn reactie stuurt naar Joods Actueel: dit tijdschrift heeft niets te maken met de Joodse scholen, noch met de Israëlische regering.

Het schrijven van Hugo Deckers is een voorbeeld van generalisering en bevooroordeeld denken en neigt daarom naar antisemitisme. Hij redeneert als volgt: de Israëlische regering doet iets wat mij niet zint, ik onderneem iets tegen de Joodse scholen in Antwerpen zodat “jullie” / de “ Joodse scholen”/ “de Joden” zullen schrikken.

Als dit de nieuwe politiek is van het bestuur van ACOD – onderwijs, dan wens ik niet langer lid te zijn van deze organisatie.
Daarom zou ik graag een duidelijke rechtzetting van het ACOD- onderwijs bestuur hierover zien, ook via de pers / Joods Actueel.
In afwachting van deze reactie hou ik – zoals gezegd – mijn lidmaatschap in beraad. Een vakbond dient in de eerste plaats de belangen van zijn leden te verdedigen. Wat de Israëlische regering van plan is te doen, lijkt me niet de voornaamste prioriteit van een Belgische onderwijsvakbond.

Reactie aan Deckers zelf
Volgende reactie stuurde een ACOD-lid naar Deckers zelf

Als zijnde jarenlang lid van het ACOD, ben ik geschokt door uw uitlatingen jegens de Joodse gemeenschap van België, meer in het bijzonder die van Antwerpen.

Advertentie

Het lijkt er sterk op dat u compleet de pedalen bent verloren. De Belgische Joden openlijk bedreigen met revanchistische actie en hen met alle zonden van Israël te willen beladen, omwille van de situatie in het Midden-Oosten waar zij niet de minste vat op hebben, is een aanfluiting van de deontologie van het ACOD, de bediendencentrale van het ABVV.

Als u het nu nog in eigen naam had gedaan, zou het nog de kans gemaakt hebben verticaal te worden geklasseerd als één van de zovele antisemitische incidenten die sinds de Gaza oorlog drie jaar geleden zienderogen toenemen.
Maar u ondertekende “als algemeen secretaris van het ACOD” sectie Onderwijs notabene!, en dat is onvergeeflijk. U besmeurt daarmee het ganse blazoen van de vakbond en betrekt uw leden in een kwestie waarvan de meesten liefst zo weinig mee te maken willen hebben en zeker niet als de nieuwe te volgen politieke lijn van hun vakbond kunnen waarderen die onbetwistbaar van antisemitische inslag is. U bent hiermee duidelijk uw boekje te buiten gegaan.

Schaam u!

Hugo Van Minnebruggen
aka Brabosh.com