Joodse gemeenschap wil niets te maken hebben met stokebrand, Moshe Aryeh Friedman

Friedman voor de poort van de Yesode Hatoraschool
Friedman voor de poort van de Yesode Hatoraschool

De Joodse gemeenschap van ons land wil niets te maken te hebben met stokebrand, anti-zionistische Jood en vriend van de Iraanse president Ahmadinejad, Moshe Aryeh Friedman. Zoveel is duidelijk nu verschillende Joodse instellingen de man de toegang ontzeggen tot hun gebouwen.

Friedman staat bekend voor zijn fanatieke uitspraken maar deinst er ook niet voor terug zijn geloofsgenoten zwart te maken, aan te geven bij de autoriteiten of ander kwaad te berokkenen. Om die reden is hij bij de Joodse gemeenschap reeds persona non grata in New York, Wenen en nu ook in Antwerpen.

Geheel in zijn stijl onderneemt Friedman nu juridische stappen tegen scholen die zijn kinderen niet willen opnemen. Hij verkreeg ondertussen ook een advies van commissie inzake leerlingenrechten waarin staat dat zijn klacht tegen de Yesode Hatoraschool, die zijn kinderen aanvankelijk weigerde, gegrond is.

De politie werd opgetrommeld en Friedman opgepakt
De politie werd opgetrommeld en Friedman opgepakt

Juristen wijzen er echter op dat dit advies juridisch niet bindend is. De school heeft ondertussen laten weten dat er voor alle inschrijvingen sowieso eerst de nodige procedures doorlopen moeten worden zoals het advies van de klassenraad.

Indien zou blijken dat de kinderen onvoldoende Nederlands kennen of niet over de nodige voorkennis beschikken om lessen te volgen, kan de klassenraad alsnog een negatief advies uitbrengen. “En dan zijn we vertrokken voor een lange juridische procedure”, aldus een jurist tegen Joods Actueel want volgens de wet mag een school niet ingaan tegen de klassenraad.

Advertentie

Friedman

In een gesprek (in het Engels) met onze binnenlandredacteur zegt een geëxalteerde Friedman dat hij zowaar over een “bevel” beschikt van de minister van Onderwijs waarin staat dat de school zijn kinderen de toegang moet verlenen. Van dat bevel komt echter niets in huis, het advies dat hij ons toestuurde blijkt niet bindend en is ook niet ondertekend door de minister.

Op onze vraag of hij door een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal het verschil tussen een advies en een bevel niet goed begrijpt barst hij uit in een tirade. De vraag waar zijn kinderen in Iran naar school liepen – Friedman  bleef enkele maanden in Iran om zijn voorliefde voor president Ahmadinejad in de verf te zetten – schiet in het verkeerde keelgat. “Dat is politiek, dat heeft niet met mijn kinderen te maken” aldus de bizarre man die enkele minuten later terugbelt om zich te verontschuldigen voor zijn geratel. “Ik stuur je foto’s door van de aanval op mijn vrouw”. Op de foto’s die we binnenkregen is daarvan niets te merken.

En waar gingen de kinderen dan  in New York naar school? “Daar gingen ze naar dezelfde soort scholen Beis Sarah in Brooklyn”, maar doorvragen leert dat ze daar ook al van school veranderden. Maar daar gaat Friedman verder niet op in.

En wat nu met Friedman? De man kan geen kant meer op en schrijft ondertussen brieven naar alle ministers en naar de pers om zijn zaak onder de aandacht te brengen. Volgens kennissen van de man is het net dat wat hij zoekt, actie, paniek zaaien en oppermachtig zijn wil opleggen aan anderen. “Maar dan kent hij Joods Antwerpen nog niet”, aldus een vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap tegen Joods Actueel in een reactie “het gaat hier nog stuiven”.

Moshe Aryeh Friedman van Neturei Karta (rechts)
Moshe Aryeh Friedman van Neturei Karta (rechts)