N-VA delegatie bezoekt Joodse Centrale

Eerder deze week bezocht een delegatie van de N-VA de Koninklijke Centrale voor Joodse weldadigheid in Antwerpen. Aanwezig voor de Vlaams Nationalistische partij waren voorzitter Bart De Wever, vergezeld van schepen Ludo Van Campenhout en kandidaat-gemeenteraadslid, André Gantman.

Directeur Alexander Zanzer gaf een uitvoerige uiteenzetting over het wel en wee van de Joodse gemeenschap in de stad, zowel op economisch als op sociaal vlak. Hij sprak verder over de gevolgen van de economische crisis en de hoe die resulteerden in een stijgend aantal hulpverzoeken die bij organisatie binnenlopen.  Deze tendens werd al ingezet sinds de traditionale tewerkstelling in de diamantsector achteruit ging.  Tijdens de ontmoeting, die in een vriendelijke en ontspannen sfeer verliep werd  de nadruk gelegd op deze  economische ontwikkelingen en hoe de nodige toekomstperspectieven te bieden aan jongeren.

Ook de unieke plaats die de Centrale bekleedt als emanatie van de ganse  joodse gemeenschap kwam ter sprake. De leden van de  raad van bestuur zijn publiekelijk verkozen. Aan die verkiezingen nemen duizenden Joodse Antwerpenaren deel, zowel ultraorthodoxen, modern orthodoxen als niet praktiserende Joden. Die diversiteit wordt duidelijk weerspiegeld in de samenstelling van het bestuur van de vereniging.

André Gantman zei in een reactie aan Joods Actueel: “Bart De Wever hield eraan om  – ook met het oog op een eventuele machtswissel na de gemeenteraadsverkiezingen –  zich goed te laten informeren over de specifieke problemen van de Joden in Antwerpen maar ook omdat hij ervan overtuigd is dat niemand een beter zicht op die moeilijkheden heeft dan de bestuurders en medewerkers van de Centrale”.

Advertentie

Gantman, zelf jurist, zei verder onder de indruk te zijn over de kennis van de sociale wetgeving van directeur Zanzer. Het werd de delegatie alvast duidelijk dat in deze economisch zware tijd arme Joodse gezinnen het nog zwaarder te verduren krijgen en dat tegelijkertijd ook de inkomsten van deze Joodse liefdadigheidsorganisatie beduidend verminderen. Een ander probleem dat aan het licht kwam tijdens het bezoek is dat de overheid een aantal taken centraliseerde waardoor de afstand tussen hulpverlener en de personen of gezinnen in nood te groot werd.  En tenslotte zorgen een aantal voorschriften voor een administratieve last waarmee niemand gebaat is.

N-VA voorzitter Dewever sprak met lof over de verwezenlijkingen van de Centrale en noemde de werking een voorbeeld van onbaatzuchtig engagement, zeker in deze onzekere tijden. De week voordien bezocht ook Philip Heylen (CD&V) de Centrale.