CIDI vraagt EU-parlementsleden niet naar Iran af te reizen

“Het Nederlandse CIDI en het Iran Comité hebben met verbazing kennis genomen van het feit dat een delegatie vanuit het Europees Parlement opnieuw voornemens is om eind oktober de Islamitische Republiek Iran te bezoeken”.

Zo begint een persbericht dat vandaag verstuurd werd. Ook de Belgische parlementsleden Kathleen Van Brempt (sp.a) en Isabelle Durant (Ecolo) zouden deel uitmaken van de missie.

Hieronder volgt de rest van het persbericht:

Advertentie

“Als Nederlands Europarlementariër staat Marietje Schaake op de deelnemerslijst. CIDI en het Iran Comité hebben mevrouw Schaake opgeroepen niet aan deze reis deel te nemen en hebben zowel minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken als de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken verzocht er bij het Europarlement op aan te dringen het bezoek niet door te laten gaan.

Kortgeleden nog vaardigde de EU een extra pakket sancties uit tegen Iran, uit zorg over de aanhoudende activiteiten van dat land rond haar nucleaire programma en het gebrek aan transparantie naar de internationale gemeenschap op dat gebied. Daarnaast blijft de mensenrechtensituatie in Iran dramatisch en toont Iran al jaren aan niets aan die situatie te willen doen.

Alleen al in 2011 vonden in het land volgens Amnesty International 634 executies plaats. 143 kinderen zitten in gevangenissen in de dodencel. Ook speelt Iran een kwalijke rol in de burgeroorlog die woedt in Syrië.

Frank van Dalen, voorzitter van het Iran Comité: “Een bezoek van een internationale delegatie vanuit het Europees Parlement zou Irans aanhoudende verwerpelijke politiek op deze gebieden, legitimeren, ook naar de eigen bevolking. Iran onttrekt zich aan alle kanten aan de eisen die door de internationale gemeenschap aan het land worden gesteld.

Een bezoek van de EU-parlementariërs zal Iran niet alleen gebruiken voor propagandadoeleinden in het buitenland en de regio, maar ook richting de eigen bevolking. Ons inziens zou een bezoek een totaal verkeerd signaal afgeven, een actie onwaardig voor de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.”

Op het programma staan ondermeer ontmoetingen met Ayatolla Rafsanjani, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Salehi en vertegenwoordigers van de commissie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid.”