Protest van extreem-links voor steun aan anti-Israëlarts

IMG_4679
IMG_4664

De extreemlinkse PVDA+ en de organisatie Geneeskunde voor het Volk gingen op woensdagavond betogen voor de Van Eycklei 37 waar de orde van Geneesheren een klacht onderzocht tegen de Borgerhoutse anti-Israël arts Guido Gorissen.

Gorissen roept namelijk op om Israëlische medicijnen te boycotten en weigert zijn patiënten medicamenten voor te schrijven die in dat land geproduceerd werden. Daartegen diende Guido Joris, tevens medewerker van Joods Actueel, een klacht in bij de Orde van Geneesheren. Hij deed dat uit eigen naam en verklaart zijn motivatie nader:

“Elke arts is gebonden aan het neutraliteitsprincipe. Je mag politiek niet mengen met geneeskunde en al zeker niet wanneer patienten daarvan het slachtoffer worden. Deze arts is openlijk anti-Israël en wil zijn patiënten de goedkopere generische geneesmiddelen weerhouden evenals de beste medicijnen tegen Alzheimer die in Israël gepionierd worden.

Als hij zelf aan Alzheimer zou leiden en liever dement wordt dan een pilletje ‘Made in Israël’ te slikken, dan is dat zijn zaak, maar zijn patiënten mogen daarvan niet de dupe worden!

Advertentie

Ook als er morgen een Israëlische patiënt in zijn wachtkamer zit dan mag hij die geen behandeling weigeren omdat die zijn legerdienst vervuld heeft of belastingen betaalt in Israël. Want tot nader order is er geen enkele officiële Europese of Belgische boycot tegen Israël, integendeel.

“Geen misbruik”
Israël is een belangrijke speler op de farmaceutische markt wereldwijd.

Volgens de arts benadrukt hij het belang van solidariteit en zijn recht om sociale campagne te voeren. Er zou volgens hem geen misbruik van patiëntenrechten zijn. Het is nu aan de Orde van Geneesheren om zich daarover uit te spreken.

boycott-israel-card1-e1305728996736
Een kaartje die boycotters van Israël steeds met zich meedragen vraagt om geen Israëlische producten toe te dienen of te gebruiken indien ze gewond raken