UNESCO voorzitster reageert furieus op “nazicarnaval” in Aalst


Irina Bokova de directeur-generaal van UNESCO reageert furieus op de nazitaferelen van de voorbije week tijdens het carnaval van Aalst en stelt duidelijk dat de organisatie zich daar van distantieert. Bokova noemde de scène wansmakelijk en de organisatie reageert in een persbericht op haar website en zegt “geschokt” te zijn. Ze zal verdere maatregelen bekijken.

Irene Bokova
Irena Bokova

Unesco, de cultuurtak van de Verenigde Naties heeft pas in 2010 het Carnaval in Aalst nog toegevoegd aan het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. Ook de bloedprocessie in Brugge, de Rosbeiaardommegang in Dendermonde en het carnaval van Binche behoren tot dat werelderfgoed.

Op de website van Unesco werd een persbericht van de direceur-generaal geplaatst met de mededeling:
“Ik ben diep geschrokken door dit onaanvaardbaar schouwspel die een belediging vormt voor de herinnering van de 6 miljoen Joden die werden vermoord tijdens de Holocaust”.

Tijdens de carnavalsoptocht vorige week passeerde een stoet carnavalisten als SS-officieren door de straten van de stad. Ze trokken zo voor het oog van tienduizenden toeschouwers met blikken zyklon B de straat op en maakten allerlei toespelingen op het vergassen van Joodse landgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een als chassidische jood geklede man en een deportatiewagon ontbraken niet.

ss-va“Deze taferelen druisen lijnrecht in tegen alle waarden van het Aalsterse Carnaval, die ingeschreven staan als onderdeel van het Cultureel Erfgoed van de Mensheid evenals tegen de waarden van UNESCO die staan voor wederzijds begrip, tolerantie en vrede”.

Advertentie

“Dit toont de bagatellisering van de Holocaust en de deportaties, en dan nog in het hart van het continent waar deze gebeurtenissen zich afspeelden”.

Volgens Bokova mag de Holocaust niet gebanaliseerd worden voor lokale politieke doeleinden. “Ook al staat het carnaval voor vrijheid van meningsuiting en satire, vormt dit geenszins een  rechtvaardiging om naar antisemitische stereotyperingen te grijpen”, luidt het.

De organisatie “distantieert zich dan ook uitdrukkelijk” tegen deze gang van zaken en heeft contact opgenomen met de organisatoren in Aalstl. De huidige nazi-stoet gaat volgens de organisatie ook in tegen artikel 2 van de Conventie die pleit voor respect tussen gemeenschappen.

Ondertussen werden er in Israël deze week bomen aangeplant voor de slachtoffertjes van de busramp in Sierre.