Claude Marinower wil bemiddelde oplossing voor problematiek Joodse leerkrachten

school
“Ik zal alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen voor de specifieke problemen van de leraren Israëlitische godsdienst in het onderwijs”, is de kernboodschap van Claude Marinower, de Antwerpse schepen van Onderwijs, tijdens een gesprek met onze redactie. Hij zei dit naar aanleiding van een open brief die vorige maand in Joods Actueel verscheen.

In die lezersbrief klaagde Heleen Kopuit de tegendraadsheid van sommige inrichtende machten van scholen aan. Kopuit schreef dat leerkrachten joodse godsdienst op sommige scholen verplicht werden om aanwezig te zijn op Joodse feestdagen, “ook al zijn onze leerlingen er dan niet want die zijn vrijgesteld”. Als ze niet komen opdagen, verliezen ze voor elke dag één volledige maand pensioenrecht, wat kan oplopen tot het verlies van vijf jaar pensioenrechten.

Schepen Marinower betreurt het wel dat Kopuit op deze manier communiceert. “Ik heb deze dame nooit gezien, nooit een woord van haar gehoord, geen telefoontje gekregen en ook geen bezoek aan het stadhuis van haar ontvangen. Het is dan op zijn zachts gezegd eigenaardig om het in Joods Actueel te lezen. Ik ben nochtans altijd bereikbaar voor burgers met een probleem, uw redactie weet uit ervaring dat ik op elke vraag binnen de kortst mogelijke tijd een antwoord geef”.

Marinower laat weten dat hij het probleem ernstig neemt. “De brief van mevrouw Kopuit was weinig gestoffeerd. We hebben nu eerst onderzocht in welke onderwijsnetten de problematiek zich situeert en ook in welke onderwijstypes en ik laad in deze de taak op mijn schouders om tot een bemiddelde oplossing te komen”.