Yad Vashem: “wereld moet nazistische misdaden in Noord-Korea stoppen”

North Korea Flag

Yad Vashem, Israëls herinneringscentrum van de Holocaust, roept op voor onmiddellijke actie tegen Noord-Korea. Dit als reactie op een VN-rapport dat het Noord-Koreaans regime vergelijkt met het Derde Rijk.

Yad Vashem verklaarde op 18 februari: “Veel te vaak drukt de internationale gemeenschap hun berouw uit over het feit dat ze dergelijke misdaden niet tegenhouden wanneer ze aan de gang zijn. Vandaag kan men niet beweren dat men niet over de nodige getuigenissen en informatie beschikt.”

Een krachtig VN-rapport bekritiseerde deze nucleair gewapende totalitaire staat voor het niet respecteren van de mensenrechten. Noord-Korea werd schuldig gevonden aan het verhongeren en tot slaaf maken van de eigen bevolking. Men ontzegt de burgers het recht op basisvrijheden zoals de vrijheid van mening, geweten en godsdienst. Ook ontvoert het land inwoners van buurlanden zoals Zuid-Korea en Japan. Er zijn dan ook frappante gelijkenissen tussen de Noord-Koreaanse wandaden en de gruweltechnieken die de nazi’s hanteerden.

“De overheid en de ambtenaren van de Democratische volksrepubliek van Korea plegen op grote schaal en op systematische wijze zware schendingen van de mensenrechten”, constateerde het VN Human Rights rapport dat in maart 2013 van start ging. “Vele van deze overtredingen vallen onder de categorie ‘misdaden tegen de mensheid’. Het gaat niet over enkele toevallige uitspattingen, deze misdaden zijn essentiële onderdelen van een politiek systeem dat ver verwijderd is van de idealen waarop het ooit beweerde gegrond te zijn. Noord-Korea’s mensenrechtenschendingen worden vandaag nergens geëvenaard.”

Advertentie

Michael Kirby, voorzitter van de VN Human Rights commissie, verklaarde net zoals Yad Vashem dat de wereld niet langer zijn ogen mag sluiten. “Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zeiden velen: “’Hadden we het maar geweten…’ Wel, nu weet de internationale gemeenschap het wel. Er is geen excuus meer.”

Noord-Korea weigerde mee te werken aan het onderzoek omdat het beweerde dat de bewijzen gefabriceerd waren door vijandige bronnen.

Kirby schreef een brief naar de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un, waarin hij hem een laatste kans gaf om de situatie te veranderen. In deze brief waarschuwde Kirby dat Kim persoonlijk aangeklaagd zou kunnen worden voor de misdaden gepleegd door zijn regime.

“Elke functionaris van de Democratische volksrepubliek van Korea die bevel geeft of meehelpt aan misdaden tegen de mensheid wordt door het internationale recht verantwoordelijk gehouden en moet zich verantwoorden.”

Het rapport vermeldt als mogelijke oplossing dat de VN Veiligheidsraad het land moet doorverwijzen naar het Internationaal Gerechtshof of een ad hoc tribunaal moet instellen. De VS ondersteunt het rapport want “het documenteert duidelijk over de brutale werkelijkheid van de wantoestanden in Noord-Korea.”

Noord-Korea’s grootste bondgenoot China is echter zwaar gekant tegen enige actie die het rapport voorstelt omdat “het niets zou verhelpen”. Enkel “constructieve dialoog” zou een mogelijke oplossing zijn.

Noord-Korea kon al langer sancties opgelopen hebben door zijn nucleaire wapenprogramma. Gerechtigheid heeft al te lang op zich laten wachten. “Deze mensenrechtenschendingen zijn al zes decennia lang aan de gang”, liet Juliette de Rivero van Human Rights Watch weten.

Advertentie

Omdat Noord-Korea elke medewerking aan het rapport weigerde, moest de commissie hun bewijzen verzamelen in het buitenland. In Zuid-Korea en Japan werden Noord-Koreaanse bannelingen, door het regime als ‘menselijk uitschot’ bestempeld, geïnterviewd. Vele uitgewezenen durfden niet te getuigen omdat ze represailles vreesden tegen hun familieleden die nog steeds in het land verbleven.

Noord-Korea’s mensenrechtenschendingen omvatten volgens het rapport: liquidatie, moord, slavernij, mishandelingen, gevangenschap, verkrachtingen, verplichte abortus en andere vormen van seksueel misbruik, vervolgingen gegrond op ras, geslacht, religie en politieke visie, het met geweld uitwijzen van bevolkingsgroepen, het gedwongen verdwijnen van personen en het opzettelijke uithongeren van mensen.

Soms werden hele generaties van bepaalde families systematisch vastgehouden in interneringskampen omdat ze als medeplichtig werden beschouwd wegens ‘guilt by association’. Noord-Korea zou tussen de 80.000 à 120.000 politieke gevangenen tellen.

Noord-Koreaanse vluchtelingen in Genève getuigen over de gruweldaden van het regime. Een getuige, Kim Hyu Suk, vertelt hoe ze op de leeftijd van tien in een  strafkamp werd geïnterneerd omdat haar grootvader Noord-Korea had ontvlucht. “Gedurende de achtentwintig jaar dat ik in dat kamp heb geleefd, heb ik mijn grootmoeder, moeder, broers, zussen en kinderen verloren.”

Het dagelijkse leven in Noord-Korea wordt overheerst door constante controle, onderdrukking, angst en straffen om zo enige vorm van ‘afwijkend gedrag’ te onderdrukken. Vele vluchtelingen zijn Zuid-Koreanen die in 1953, na het einde van de Koreaanse Oorlog, in Noord-Korea vast geraakten. Velen zijn ook etnische Koreanen die na 1959 vanuit Japan binnenstroomden. Er zijn ook honderden Zuid-Koreanen, Japanners maar zelfs inwoners van Thailand, Maleisië, Libanon, Roemenië en Frankrijk die onder druk gerecruteerd werden als taalleerkrachten of zelfs als echtgenoten. Er zijn ook Noord-Koreaanse ‘overlopers’ die gekidnapt werden uit andere landen, inclusief bondgenoot China.

“Deze internationale verdwijningen zijn uniek in hun intensiteit, schaal en aard”, aldus het VN-rapport.